Currently browsing tag

Toegankelijkheid

Tieners aan de kunst bij 100% Hedendaags. Fotografie: Aad Hoogendoorn.

Pubers welkom (?)

Tieners, cultuureducatie en het gapende gat Je zult er maar een hebben. Of zijn. Een puber (m/v) die van cultuur houdt. Die …

De RCE en de MuseumApp

Het programma Toegankelijkheid van de RCE heeft zich bij de MuseumApp aangesloten. De MuseumApp is een initiatief van Waag Society en 7Scenes. …

Opening ceremony hall

Congres ICOM CC in Shanghai (2)

De eerste dag van het ICOM-congres in Shanghai start in een enorme zaal met de gebruikelijke welkomst- en keynote-speeches, uiteraard deels door …

Glasnegatieven in beeld

Glasnegatieven in beeld wil een impuls geven aan de ontsluiting van glasnegatievencollecties. Veel musea en andere erfgoedbeheerders hebben glasnegatieven in bezit. In veel gevallen liggen deze collecties te wachten op ontsluiting. Gebrek aan geld, menskracht of expertise is daarvan veelal de oorzaak. Al die glazen platen met informatie kunnen een nieuw verhaal vertellen, of een bestaand verhaal in een presentatie aanvullen.

Toegankelijkheid van erfgoed

De toegankelijkheid van erfgoed is in veel gevallen een voorwaarde voor de investering in het behoud. Zowel de beslissers, die de budgetten toekennen die voor het behoud nodig zijn, als de burgers, die uiteindelijk het geld op moeten brengen, willen dat cultureel erfgoed goed bereikbaar is en het liefst voor zoveel mogelijk mensen.

ARCHLAB the archives of European Museums and Cultural Heritage Institutions

ARCHLAB Available facility: ICN Data & scientific records
The access offered by the Netherlands Institute for Cultural Heritage regards information stored in documentation files of the ICN library in Amsterdam. Information concerns typical objects and materials which were previously investigated at ICN, as paintings, textiles, furniture, metals, glass, ceramics, leather, plastics, pigments, binding media, varnish, resin, paper, books, inks, etc., all referred to periods varying from pre-history to date.
Typical information consists of historical documentation, analytical data, images, and reports on samples (including cross-sections). The information is partly registered in Dutch, partly in English, partly in German. An online database is available at http://www.icn.nl/bibliotheek/bibliotheekcatalogus.

Portal voor (alle) muzikaal erfgoed in Nederland?

Het Nederlands Muziek Instituut en Muziek Centrum Nederland onderzoeken in opdracht van het Ministerie van OCW of het haalbaar is een portal/wegwijzer op te zetten naar het muzikaal erfgoed in Nederland. In België bestaat de ‘Muziekbank Vlaanderen’ en in het Verenigd Koninkrijk het ‘Cecilia-project’. Is de opzet (een centrale database) zoals gekozen in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk nuttig en de meest geëigende?