Currently browsing tag

lantaarnplaatjes

Onderzoek naar Fotocollecties op glas: ‘Handle with care’

Door enerzijds een overzicht te geven van grote fotocollecties op glas en anderzijds een aantal ervaringen met ontsluiting en behoud van fotocollecties op glas te bewerken tot handreikingen zal ik een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling en een simulans geven tot het aanpakken van de vele nog niet ontsloten fotocollecties op glas.
Uit mijn werkervaring bij het Tropenmuseum heb ik geleerd dat het ontsluiten en conserveren van glasnegatieven en -positieven een enorme klus is. Niet alleen omdat het vaak om grote aantallen gaat, maar ook omdat het hanteren van glas specifieke risico’s met zich meebrengt.