Currently browsing tag

Duurzaamheid

Luxure Closure or Heritage and Science

Primary task of botanical gardens nowadays is not scientific contribution but keeping visitor numbers. The Netherlands has 112 gardens, of those 10 arboretums and 25 independent botanical gardens three zoo-connected botanical gardens and 4 university gardens. A respectable number of gardens for a small country like the Netherlands. ‘A luxury problem if one or two gardens have to close’…

Duurzaamheid van monumenten

De afgelopen drie jaar hebben elke dag 24 rondleidingen door Paleis Soestdijk plaatsgevonden, zes dagen in de week, 15 deelnemers per rondleiding. Dat zijn dus ongeveer 3 (jaar) x 52 (weken) x 6 (dagen) x 24 (rondleidingen) x 15 deelnemers = 336.960 bezoekers. Volgens het persbericht zijn het in werkelijkheid iets minder geweest, namelijk zo’n 300.000 (plus 100.000 in het park).

Wat kun je daar uit afleiden?

Preconference #dish09

Vandaag, dinsdag 8 december, waren Micon en ondergetekende aanwezig bij een onderdeel van de preconference van DISH2009, de eerste aflevering van een …