Currently browsing tag

digitalisering

Alles digitaal

gastredacteur: Drs. Nannie Wiegman, directeur van het FNI Het Florence Nightingale Instituut (FNI) is het expertisecentrum voor de geschiedenis van verpleging en verzorging. …

Conservering door digitalisering en ontsluiting?

Er wordt in de erfgoedsector verschillend gedacht over conservering. Waar de één denkt aan conserveringstechnieken en bijvoorbeeld klimatologische randvoorwaarden voor originele objecten, denkt een ander aan het behouden, met name van de betekenis, door de informatie die het object bevat te digitaliseren en het online of via een studiezaal te ontsluiten.
Op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie is een voorbeeld van de laatste categorie te lezen.