Currently browsing tag

databases

Portal voor (alle) muzikaal erfgoed in Nederland?

Het Nederlands Muziek Instituut en Muziek Centrum Nederland onderzoeken in opdracht van het Ministerie van OCW of het haalbaar is een portal/wegwijzer op te zetten naar het muzikaal erfgoed in Nederland. In België bestaat de ‘Muziekbank Vlaanderen’ en in het Verenigd Koninkrijk het ‘Cecilia-project’. Is de opzet (een centrale database) zoals gekozen in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk nuttig en de meest geëigende?

The Getty Provides: Bibliography of the History of Art (BHA)

Met ingang van 1 april 2010 is de Bibliography of the History of Art (BHA) gratis toegankelijk. De BHA is een van de grootste en belangrijkste online bibliografische databanken voor kunsthistorische literatuur. Via de website van het Getty Research Institute kan de BHA nu door iedereen kosteloos geraadpleegd worden.