Currently browsing tag

collecties

Herbestemming roerend erfgoed

Bij herbestemmen denk ik altijd meteen aan onroerend erfgoed. Kerken worden woonhuizen, stationnetjes worden restaurants, pakhuizen zijn tot broedplaatsen van kunstenaars omgetoverd …

Toegankelijkheid van erfgoed

De toegankelijkheid van erfgoed is in veel gevallen een voorwaarde voor de investering in het behoud. Zowel de beslissers, die de budgetten toekennen die voor het behoud nodig zijn, als de burgers, die uiteindelijk het geld op moeten brengen, willen dat cultureel erfgoed goed bereikbaar is en het liefst voor zoveel mogelijk mensen.

Conservering door digitalisering en ontsluiting?

Er wordt in de erfgoedsector verschillend gedacht over conservering. Waar de één denkt aan conserveringstechnieken en bijvoorbeeld klimatologische randvoorwaarden voor originele objecten, denkt een ander aan het behouden, met name van de betekenis, door de informatie die het object bevat te digitaliseren en het online of via een studiezaal te ontsluiten.
Op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie is een voorbeeld van de laatste categorie te lezen.

Contemporary Art: Who Cares?

Contemporary Art: Who cares? is een internationaal symposium voor (aankomende) professionals die vanuit verschillende invalshoeken te maken hebben met presentatie, conservering en …

Collection Mobility 2.0: Lending for Europe

Het delen van collecties wordt gezien als één van de voornaamste taken van musea. Het fysiek uitlenen van objecten behoort hier ook toe. Helaas blijkt in de praktijk dat het (uit)lenen op internationaal niveau niet altijd eenvoudig is en dat hierdoor deze mogelijkheden niet volop benut worden. Vanuit de Europese Unie is hiervoor een project opgestart: “Collections Mobility 2.0, Lending for Europe 21st Century”. Na alle symposia die collectiemobiliteit als onderwerp hadden, is het nu tijd geworden om ons op de praktijk te richten. Best practises, bestaande regel- en wetgeving en andere handvatten worden aangereikt op praktische Train-the-trainers workshops, gehouden in verschillende steden van Europa.

Presentatie Collectiebalans Moderne Kunst

Het Instituut Collectie Nederland heeft de Collectiebalans Moderne Kunst gepresenteerd aan vertegenwoordigers van musea voor moderne kunst. De collectiebalans is een database waarmee cijferanalyses mogelijk zijn van de collectiegroei musea voor moderne kunst. De musea zijn van mening dat het ICN de collectiebalans verder moet ontwikkelen en daarvoor steun moet verwerven bij o.a. het RKD

Kenniscentrum Glas

Zoals we allemaal kunnen weten is glas is een amorfe (niet-kristallijne) vaste stof, die voornamelijk bestaat uit de stof silica of siliciumdioxide …