Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Platform ‘Imiteren van imitaties’

8 oktober 2015

Onderwerp

Sinds mensenheugenis wordt met verf materiaal geïmiteerd, op gebruiksvoorwerpen en gevel- en interieuronderdelen. Meestal zijn het hout- of marmerimitaties, zoals eiken, mahonie, wit marmer en vert de mer, maar ook schildpad- of zandsteenimitaties komen voor.
 
Tijdenst het Kleurhistorisch Platform op donderdag 8 oktober 2015 stond het thema ‘Het imiteren van imitaties; het reconstrueren van in het monumentale interieur’ centraal.
 
Tijdens de middag belichtten we een aantal vragen: Hoe worden imitaties tegenwoordig gemaakt en hoe ging dit vroeger? Wat was hun oorspronkelijke uiterlijk? Hoe gaan we daar bij restauratie mee om?
 

Doel

Met dit platform willen we de belangstelling voor historische imitaties vergroten, hun behoud stimuleren, een zorgvuldige omgang bevorderen en kennis uitwisselen. De middag wordt een weerslag van de huidige restauratiekennis en –vaardigheden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt aan een Brochure over imitatieschilderingen.
 

Voor en door wie?

De dag is bestemd voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met de geschilderde afwerking van interieurs, zoals decoratie- en restauratieschilders, restauratoren van historische binnenruimten, kleuronderzoekers, bouwhistorici, (restauratie)architecten, gemeenteambtenaren en medewerkers en studenten van restauratieopleidingen. Het programma is in samenwerking met de sprekers tot stand gekomen.
 

Programma

Hieronder staat het programma met links naar de verslagen van de verschillende onderdelen.

12:30 uur

Gedurende de middag:

  • De schildershandboeken uit de collectie van Jan Berghuis en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed liggen ter inzage
  • Een diashow  van de foto’s in de RCE beeldbank
  • Een voorproefje van tentoongestelde inzendingen voor de Landelijke Studiedag van de Studieclub schilders op 10 oktober a.s.
  • Demonstratie(s) in imitatietechnieken via Studieclub Schilders

Lees meer >>

13:30 uur

Inleiding. Door Bernice Crijns (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Schets van het kader van de dag en toelichting op het RCE project ’het dateren en herkennen van imitaties‘. Enkele sprekende imitaties uit verschillende perioden passeren de revue en praktijkvoorbeelden tonen de meerwaarde van een bepaalde stap of aanpak.

Lees meer >>

13:50 uur

Randvoorwaarden voor een bevredigend resultaat

Iedere specialist heeft een rol bij een restauratie: eigenaar, architect, aannemer, onderzoeker, restaurator, schilder en gemeente. De mate waarin zij samenwerken is maatgevend voor het restauratieresultaat. Twee casussen verduidelijken dit:

 

De op het altaar van Ons’ lieve heer op Solder. Door Frederik Franken (restauratiearchitect), Ruth Jongsma (restaurator-onderzoeker), Leonieke Polman (restauratieschilder).

Deze casus gaat over de restauratieaanpak van het gemarmerde altaar binnen een grootscheepse restauratie van de kerkzaal. De sprekers gaan in op opdrachtgeverschap, de factoren die een rol speelden bij het maken van keuzes en wat er kwam kijken bij het nabootsen van het historisch materiaal.

Lees meer >>

 

De op de orgelkas van het Orgelmuseum in Elburg. Door Cees van der Poel (orgeladviseur) i.s.m. Roos Keppler (restaurator-onderzoeker) en Gertie Vink (restauratieschilder).

Het orgel is in het verleden meerdere keren vermaakt en van alle verflagen ontdaan. Behalve enkele verfschilfers was er geen bestaande imitatie om na te bootsen. De presentatie is een van de afgelegde weg naar een eenheid in klank en (hout)kleur. In deze casus ligt de nadruk op interdisciplinaire samenwerking.

Lees meer >>

 14:40 uur

Het vakmanschap van de schilder vroeger en nu. Door Anton van Wezep (voorzitter Studieclub Schilders)
De presentatie gaat over de ontwikkeling van het schildervak en de zogenaamde ’restauratietechnieken‘, waar de imitaties onderdeel van zijn. Wat de schilder vroeger leerde wordt afgezet tegen wat de schilder nu leert. Van oudsher zijn er verschillende scholen, met ieder een eigen stijl van schilderen. Welke opleidingen zijn er tegenwoordig en wat leer je daar? Wat gebeurt er in het traject erna?

Lees meer >>

15:00 uur

Pauze

15:45 uur Dialoog in kleinere groepen In groepen gaan we dieper in op de thema’s uit de eerdere presentaties.

17:00 uur

Terugkoppeling van de bevindingen. Door de groepen. Uitgewerkt in de zogenaamde Essenties.

Lees meer >>