Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Programma | Verscholen: schilderingen, tekeningen en teksten in militair erfgoed.

14 februari 2013

Fort Benoorden Spaarndam (c) Willem Huisman Op 14 februari 2013 vond een bijeenkomst plaats over kleurige uitingen zoals schilderingen, schetsen, tekeningen, grafitti in (van oorsprong) ongeklimatiseerde militaire gebouwen, zoals bunkers, forten, kazematten.

Terugkerende vragen over de waardering en mogelijkheden tot gaven aanleiding om dit onderwerp op een kleurhistorisch platform te agenderen. Met wat voor type uitingen hebben we te maken en hoeveel zijn er eigenlijk al bekend? Vaak is sprake van lage artistieke versus hoge cultureelhistorische waarden, weinig budget en slechte bewaaromstandigheden. Pasklare antwoorden zijn er nog niet. Graag vestigt de Rijksdienst aandacht op deze kwesties. Dit in nauwe samenspraak met het betrokken veld. Tijdens deze middag deelden we ervaringen met elkaar en verkennen we toekomstige stappen in het auditorium van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed in Amersfoort.

Bij het aanmelden was het mogelijk vragen en stellingen in te brengen. Dit resulteerde in deze lijst met vragen en opmerkingen die de basis vormde voor het opzetten van stellingen t.b.v. discussie. Voor een verslag van de middag klikt u op de link. Het vindt u hieronder, de titels linken naar samenvattingen van de presentaties.

programma:

13:30 – inloop –
14:00 Welkom– door B. Crijns / M. Polman (Specialisten Kleur en Schildering RCE)
Inleiding op het thema– door P. Nijhof (Senior-specialist industrieel en jonger / weg- en waterbouw RCE)
Vrijwilligersperspectief op fort benoorden Spaarndam – door Z. Ziegelaar (Bestuurslid Stichting Krayenhoff)
Een eerste advies voor een bijzondere Zandvoortse bunkerschildering – door R. Morelissen (onderzoeker RCE)
De restauratieopgave, een aantal casestudies – door B. Massop (directeur restauratiearchitectuur BBM)
Klimatologische en materiaaltechnische aspecten – door B. Ankersmit (senior onderzoeker RCE)
Schade in beeld – door A. Bouwhuis & N. Journee (restauratoren Bouwhuis & Journee )
15:35 – pauze –
15:55 Stellingen verdiepen in discussiegroepen (zie verslag)
Plenaire terugkoppeling van de bevindingen uit de groepen (zie verslag)
17:00 – afsluitende borrel –