De Digitale Collectie Nederland

De werkt aan het van de Digitale Collectie Nederland. De hiertoe ontwikkelde zoekmachine is uit te proberen op http://www.collectiewijzer.nl/collecties. De van een groeiend aantal Nederlandse musea, de collectie van het Instituut Collectie Nederland, maar ook thematische en regionale verzamelingen worden hier bijeengebracht.

Verwante initiatieven

Er zijn verschillende programma’s en projecten die een bijdrage leveren aan het () toegankelijk maken van de Collectie Nederland.

Europeana

Het initiatief van de Europese Commissie voor het online samenbrengen van het Europese cultureel . Europeana ontsluit 4,6 miljoen objecten uit musea, archieven, bibliotheken en audiovisuele instellingen. Deze huidige website is een prototype. Europeana versie 1.0 wordt ontwikkeld en zal in 2010 worden gelanceerd, met koppelingen naar meer dan 10 miljoen digitale objecten.

Deelnemende instellingen maken voor aansluiting bij Europeana een mapping van hun eigen objectdata naar de Europeana Semantic Elements metadataset, een combinatie van Dublin Core Metadata en eigen terminologie.

MultimediaN N9C Eculture project

Project waarin wordt gedaan naar de mogelijkheid om digitaal gevonden erfgoedobjecten in hun culturele context te plaatsen. Hiertoe wordt met semantische webtechnologie informatie uit verschillende bronnen met elkaar gekoppeld.

MuSEUM (Multiple-collection Searching Using Metadata)

Onderzoeksproject binnen het NWO CATCH programma, waarin “de prototypische problemen van een instelling die zijn totale gedigitaliseerde collectie via een uniform systeem wil ontsluiten” worden onderzocht. Het onderzoek richt zich op het geven van uniforme toegang tot de collectie, zonder dat de detailontsluiting nodig voor expertgebruikers wordt opgeofferd.

Iconclass is een hiërarchisch geordend kunsthistorisch classificatiesysteem waarmee afbeeldingen op onderwerpscode kunnen worden gerangschikt. De nieuwe Iconclass 2100 Browser  maakt inzichtelijk hoe Iconclass werkt. Ook wordt beeldmateriaal uit de images getoond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *