Currently browsing author

Theo Meereboer

KB is op zoek naar digitale collecties

In opdracht van het ministerie van OCW is de Koninklijke Bibliotheek gestart met een inventarisatie van alle digitale collecties in Nederland (met …

De LAMO, noodzakelijk of nodeloos?

De herziene LAMO komt bijna uit, maar is dit instrument eigenlijk bruikbaar voor iedereen? ‘Het naar de letter volgen van de Leidraad Afstoting Museale …

Collectie en publieksdag WOI

In het Eemhuis (cultuurwarenhuis van Amersfoort) wordt 24 oktober a.s. een collectiedag gehouden rond ‘Europeana 1914-1918’. Gezamenlijk zullen Digitale Collectie, Archief Eemland …

Rembrandt Database

  Afgelopen woensdag 19 september is de Rembrandt Database gelanceerd, een unieke onderzoeks-website voor de schilderijen van Rembrandt. De website kan worden …

Taxatiedag bij Stichting Onterfd Goed

Aanstaande zondag, 23 september 2012, opent Onterfd Goed haar deuren in de Gruyterfabriek in ‘s-Hertogenbosch. De hele collectie van het voormalige museum …

Continu congres

tussen oktober 2008 en begin 2010 hebben zich ruim 200 mensen als gebruiker aangemeld bij de Collectiewijzer. Dit Collectiewijzer platform dat in …

Conservering door digitalisering en ontsluiting?

Er wordt in de erfgoedsector verschillend gedacht over conservering. Waar de één denkt aan conserveringstechnieken en bijvoorbeeld klimatologische randvoorwaarden voor originele objecten, denkt een ander aan het behouden, met name van de betekenis, door de informatie die het object bevat te digitaliseren en het online of via een studiezaal te ontsluiten.
Op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie is een voorbeeld van de laatste categorie te lezen.

Duurzaamheid van monumenten

De afgelopen drie jaar hebben elke dag 24 rondleidingen door Paleis Soestdijk plaatsgevonden, zes dagen in de week, 15 deelnemers per rondleiding. Dat zijn dus ongeveer 3 (jaar) x 52 (weken) x 6 (dagen) x 24 (rondleidingen) x 15 deelnemers = 336.960 bezoekers. Volgens het persbericht zijn het in werkelijkheid iets minder geweest, namelijk zo’n 300.000 (plus 100.000 in het park).

Wat kun je daar uit afleiden?