Currently browsing author

Paul Osseweijer

Portal voor (alle) muzikaal erfgoed in Nederland?

Het Nederlands Muziek Instituut en Muziek Centrum Nederland onderzoeken in opdracht van het Ministerie van OCW of het haalbaar is een portal/wegwijzer op te zetten naar het muzikaal erfgoed in Nederland. In België bestaat de ‘Muziekbank Vlaanderen’ en in het Verenigd Koninkrijk het ‘Cecilia-project’. Is de opzet (een centrale database) zoals gekozen in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk nuttig en de meest geëigende?