Currently browsing author

Hans Schraven, Page 2

Conservering van plastic kunstwerken

Wat hebben matrassen, designstoelen en kunstwerken met elkaar gemeen? PUR! Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gebruiken fabrikanten en kunstenaars …

ICN naar RCE

Per 1 januari 2011 is het Instituut Collectie Nederland ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Alle expertise op het gebied …