Currently browsing author

Gastblogger

Alles digitaal

gastredacteur: Drs. Nannie Wiegman, directeur van het FNI Het Florence Nightingale Instituut (FNI) is het expertisecentrum voor de geschiedenis van verpleging en verzorging. …

De oude boekenkast op een website

Gastblogger: Jan Sparreboom adviseur historische informatie, bedrijfsvoering en collectiebeheer Cultureel Erfgoed Noord-Holland Als adviseur van erfgoedinstellingen merk je welke concrete vragen er …

Vincents Tekenlokaal in Tilburg

Het in 1849 gereedgekomen Paleis-Raadhuis in Tilburg is destijds in opdracht van Koning Willem II gebouwd. Vanaf 1831 onderhield hij nauwe banden met Tilburg en hij verbleef hier graag.
Albert Diederik van Perspekt over het werken in/met een historisch interieur.

Onderzoek naar Fotocollecties op glas: ‘Handle with care’

Door enerzijds een overzicht te geven van grote fotocollecties op glas en anderzijds een aantal ervaringen met ontsluiting en behoud van fotocollecties op glas te bewerken tot handreikingen zal ik een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling en een simulans geven tot het aanpakken van de vele nog niet ontsloten fotocollecties op glas.
Uit mijn werkervaring bij het Tropenmuseum heb ik geleerd dat het ontsluiten en conserveren van glasnegatieven en -positieven een enorme klus is. Niet alleen omdat het vaak om grote aantallen gaat, maar ook omdat het hanteren van glas specifieke risico’s met zich meebrengt.

Presentatie Collectiebalans Moderne Kunst

Het Instituut Collectie Nederland heeft de Collectiebalans Moderne Kunst gepresenteerd aan vertegenwoordigers van musea voor moderne kunst. De collectiebalans is een database waarmee cijferanalyses mogelijk zijn van de collectiegroei musea voor moderne kunst. De musea zijn van mening dat het ICN de collectiebalans verder moet ontwikkelen en daarvoor steun moet verwerven bij o.a. het RKD