Currently browsing author

Dieuwertje Wijsmuller

Collection Mobility 2.0: Lending for Europe

Het delen van collecties wordt gezien als één van de voornaamste taken van musea. Het fysiek uitlenen van objecten behoort hier ook toe. Helaas blijkt in de praktijk dat het (uit)lenen op internationaal niveau niet altijd eenvoudig is en dat hierdoor deze mogelijkheden niet volop benut worden. Vanuit de Europese Unie is hiervoor een project opgestart: “Collections Mobility 2.0, Lending for Europe 21st Century”. Na alle symposia die collectiemobiliteit als onderwerp hadden, is het nu tijd geworden om ons op de praktijk te richten. Best practises, bestaande regel- en wetgeving en andere handvatten worden aangereikt op praktische Train-the-trainers workshops, gehouden in verschillende steden van Europa.