Leiden met een kleurtje

Projectleider Historisch Stadsbeeld gemeente Leiden, Monique Roscher vertelt over het gemeentelijk beleid van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) tijdens een bijeenkomst bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed over Kleurbeleid van gemeenten. ELO bestaat sinds 2013 uit Regionaal Archief Leiden e.o., Team Monumenten & Archeologie en Stedelijk museum Molen de Valk. ELO bestaat uit een directeur, een staf en drie teams (kennis, informatie en Molen de Valk). Hun missie is “Erfgoed Leiden en Omstreken brengt kennis van het verleden bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de moderne leefomgeving.”
 
Het Leids Kleurenproject vormt onderdeel van de Nota Cultureel Erfgoed 2005-2015. Na een vooronderzoek, waarin ook overleg was met de RCE, vond tussen 2007 en 2009 onderzoek plaats, en op basis daarvan zijn historische kleuren gereconstrueerd, een Leids kleurenpalet i.c.m. een publicatie uitgebracht.
Leiden hanteert een Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld met regelingen voor schilderwerk, maar ook winkelpuien, gevelreclames en monumentale objecten in de openbare ruimte.
 
Ook in de Erfgoednota 2014-2020 heeft Leiden de ambitie haar historische omgevingskwaliteit te behouden, te benutten en te versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad. Leiden wil de omgevingskwaliteit en belevingswaarde voor
een aantrekkelijke stad versterken o.a. door herstel historische winkelpuien en historische kleuren op gevels.
 
Stappen om verder te komen zijn een evaluatie van de subsidieregeling, budget en de resultaten kenbaar maken. Leiden heeft behoefte aan goede kleuronderzoekers en synthese van de onderzoeksresultaten, en vooral aan richtlijnen voor kleurhistorisch onderzoek t.b.v. beoordeling van onderzoeken en adviezen. Zij roept het kleurhistorisch werkveld op om die te maken.
 
Roscher presenteert de beleidsmatige kant, en stelde een duo-presentatie voor met Olga van der Klooster die in het begin nauw betrokken was als kleuronderzoeker. Omdat Van der Klooster in het buitenland is heeft zij enkele slides voorbereid, die tijdens het platform worden getoond. De slides gaan in op:
 

  • het boek ‘Van leidse schilders……’
  • enkele afbeeldingen van ‘voor’ en ‘na’ het kleuronderzoek en het advies.
  • de ontwikkeling van de Leidse kleurenwaaier
  • een zeer geslaagd en een minder geslaagd voorbeeld
  • een paar praktische problemen die je zoal tegenkomt
  • een aantal casussen zoals haar kleuronderzoek aan de Leidse Sterrenwacht, waarvoor de situatie uit 1924 grotendeels uitgangspunt is voor het huidige kleurenpalet; de huidige kleuren geven dus niet de oorspronkelijke situatie weer.
  •  

Voor het platform is het interessant om te discussiëren over de relatie kleuronderzoek en bouwhistorie, wat zijn geslaagde en minder geslaagde voorbeelden van deze relatie? Die voorbeelden hangen vooral samen met een ontwikkeling, eerst stond het nog in zijn kinderschoenen. Wat met name vanaf het begin opvalt: alle Leidse partijen tonen interesse en grote betrokkenheid.
 
Bekijk hier de power point presentatie van Monique Roscher>>
 
Bekijk hier de powerpoint presentatie van Olga van der Klooster>>
 
Lees hier de conclusies van de middag over gemeentelijk kleurbeleid >>
 
Via deze link komt u bij de website van de gemeente Leiden over het kleurenproject.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *