Fien Volders (1938) Eindelijk samen

Deze ‘figuurplastiek’ in het van de Rijksdienst in Rijkswijk was in 1982 in de rijkscollectie terechtgekomen via de Beeldende Kunstenaarsregeling. Een titel had het beeld niet en wie de krachtige, bronzen kop voorstelde was jarenlang niet bekend, totdat de maakster van de portretbuste, de Amsterdamse beeldhouwer en schilder Fien Volders, hier in 2010 opheldering over gaf.

Fien (J.M.L.) Volders, Betsy van Wezel-Halberstadt (1908-2003), 1982, brons, 41 x 22 x 28 cm, inv.nr. DV3052
Fien (J.M.L.) Volders, Betsy van Wezel-Halberstadt (1908-2003), 1982, brons, 41 x 22 x 28 cm, inv.nr. DV3052

Het betrof een portret van Betsy van Wezel-Halberstadt, die vanaf 1978 privéles bij Fien had genomen. Betsy had mondjesmaat en in grote lijnen haar levensverhaal verteld. Ze kwam uit een gezin van acht kinderen, had bij een zionistische jeugdbeweging haar toekomstige echtgenoot leren kennen en was in 1931 met hem getrouwd. Ze waren in de rivierenbuurt in -Zuid gaan wonen en hadden drie zonen gekregen. Na de oorlog werd ze maatschappelijk werkster en na haar pensionering ging ze schilderen en boetseren.
Fien ontwikkelde een vriendschap met de dertig jaar oudere Betsy, die een nieuwe dimensie kreeg toen de kunstenares bij haar thuis werd uitgenodigd. Betsy liet haar beeldjes zien van twee jongens op een bankje, van een vader met een kind op zijn schouders, van een baby… De verhalen volgden. Op de avond voor Joods Nieuwjaar had ze haar man gevraagd de fiets binnen te halen. Hij had er geen zin in, maar deed het toch. Ze zag hem niet meer terug. Daarop besloot ze onder te duiken. Haar twee jongste kinderen werden verraden. Betsy en haar oudste zoon Ruben overleefden de oorlog. Wat er met haar man en de jongetjes was gebeurd, was lang niet bekend. In maart 2003 stierf ze, 94 jaar oud. Ze werd begraven in Muiderberg.
Het jaar daarna werd de steen op haar graf geplaatst. Daarop stonden ook de namen en data van haar man en de twee kinderen:
Benjamin, 17 januari 1905 – 5 februari 1945 Bergen-Belsen
Victor David, 6 maart 1934 – 18 oktober 1944 Auschwitz
Louis, 16 mei 1936 – 18 oktober 1944 Auschwitz
Eindelijk samen.

Fien Volders leverde via de Beeldende Kunstenaarsregeling 63 werken aan het rijk. Nu zijn daar nog 13 van over; 50 werden er overgedragen aan andere instellingen. Fien had van Betsy’s portretbuste twee exemplaren gegoten; de andere schonk ze in 2013 aan het Joods Historisch Museum.

Fransje Kuyvenhoven,

april 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *