Gemeenten en kleuronderzoek

Binnensteden veranderen langzaam van kleur. Kleurbeleid heeft effect. Zo blijkt uit de discussie na afloop van de presentaties over gemeentelijk kleurbeleid op het kleurhistorisch platform van 13 februari 2014.
 
Bij de gemeenten die als eerste constructief met kleuronderzoek aan de gang gingen lijkt sprake van de wet van de remmende voorsprong. Kleuronderzoek heeft namelijk in korte tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zonder en microscoop is een kleuronderzoek niet serieus te nemen.
 
V: De vraag is in hoeverre er ruimte om te “spelen” met historische kleuren?
A: De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (RCE) hanteert een aantal richtlijnen voor kleurbeleid.

 • Zet kleuronderzoek alleen in als het bijdraagt aan een accuraat historisch beeld, ook dan zullen regelmatig compromissen voorkomen.
 • Zorg dat de compromissen helder zijn en dat ze worden benoemd en uitgedragen, zodat duidelijk is in hoeverre er wel of niet sprake is van een accuraat historisch beeld
 • Hecht belang aan hoogwaardige inhoudelijke publiekseducatie. Neem het publiek serieus en voorkom dat ze gaan spelen met kleur onder het mom van een historisch kleurpalet. Vertel over de gemaakte keuzes (kleur, verf en uitvoering zoals wel of niet afbranden) en de gebruikte onderzoeksmethodieken. Benoem de feiten, zoals wat nog te achterhalen was en wat niet en moest een nieuwe invullingen worden bedacht. Speel geen mooi weer en vertel het inhoudelijke verhaal! Dat is vaak een heel aantrekkelijk verhaal.
 •  
  V: Als een gemeente kleuronderzoek subsidieert wat is dan het doel?
  A: De doelen kunnen verschillend zijn. Denk goed na over waar het onderzoek aan moet voldoen. Richtlijnen kunnen hier uitkomst bieden. Ook voor de subsidiering van het schilderwerk zijn richtlijnen nuttig. Zorg dat er eerst een ligt op basis van het kleuronderzoek voordat het schildersbedrijf de opdracht krijgt. Zo krijgt een accurate reconstructie van historisch schilderwerk meer kans. Enkele gemeenten hebben richtlijnen opgesteld of zijn die aan het opstellen.
   
  V: Wie zijn ervaren en competentie kleuronderzoekers? Wat kunnen zij?
  A: Kleuronderzoekers zijn niet goed zichtbaar en vindbaar. Het zou goed zijn als zij zich verenigen en ook met richtlijnen werken.
   
  In het algemeen kun je stellen dat alle partijen binnen de gemeenten interesse en grote betrokkenheid tonen bij het zoeken naar de historische kleuren en het reconstrueren van het historisch schilderwerk.
   
  Nawoord (mei 2016): inmiddels zijn een groep kleuronderzoekers rond de tafel gaan zitten en hebben Uitvoeringsrichtlijnen opgesteld, deze liggen op dit moment ter inzage bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten.
   

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *