Materialisering van Station Tilburg (1965)

Oorspronkelijke kleuren en materialen van Station Tilburg
 
door drs A. Friedrichs (restaurator historische binnenruimten SRAL)
 
Dit is één van de onderwerpen van het Kleurhistorisch Platform op 11 oktober 2012 met de titel In de vaart der volkeren,  van wederopbouwarchitectuur”[i].

 
Station Tilburg werd in 1965 gebouwd door architect . Ten behoeve van de aankomende door Cepezed architecten werd gevraagd om onderzoek te doen naar de oorspronkelijke kleurige afwerking. Ofschoon er relatief veel foto’s daterend van vlak na de bouwtijd bewaard zijn gebleven – waarvan zelfs enkele in kleur – was het niet mogelijk om daar duidelijke informatie over het kleurige uiterlijk van af te leiden.
 
Stations zijn bij uitstek gebouwen die door het zeer intensieve gebruik veel te lijden hebben en heel wat opfrisbeurten ondergaan. Ook de steeds wisselende functies van gebouwonderdelen en opeenvolgende commerciële uitbaters zorgen voor een veelal ad hoc aangepaste architectuur. Het oorspronkelijke architectonische concept blijkt op veel plaatsen verstoord en versluierd door de vele aanpassingen.
 
De belangrijkste en enigszins verrassende conclusie van het onderzoek in Tilburg is dat veel materialen oorspronkelijk waren. kokerlamellen en glaslatten, kaal , verzinkte hemelwaterafvoeren, wengé houten details en groen verleenden de architectuur een zekere puurheid; de materiaalkeuze bepaalde voor een groot deel de polychrome uitstraling.
 
Het bepalen van een oorspronkelijk onbeschilderde staat is echter niet altijd eenvoudig. Bestudering van de toegepaste materialen, de opeenvolgende verflagen en oude foto’s bleek hier niet toereikend. Met name het observeren van alle ‘hoeken en gaten’ van het gebouw en de bouwbestekken uit 1964 waren van doorslaggevend belang.
 
De resultaten van het van station Tilburg maken duidelijk dat het ook voor deze relatief jonge bouwkunst een onmisbaar onderdeel vormt bij de planvorming van verbouwingen of restauraties.
 


 
[i] Andere onderwerpen die tijdens het platform aan de orde komen:

Kleur in de wederopbouwarchitectuur: een vergeten aspect, door A.M. Blom (senior specialist en naoorlogse stedenbouw RCE)

Kleuronderzoek in Jeruzalem door A. Schlotter (restaurator historische binnenruimten)

De Schaal van Kleur, door H. Hinterthur (TOPAZ architecten)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *