Wat heb ik nodig om een imitatie van een imitatie uit te (laten) voeren?

Honderddertig verschillende meningen van evenzoveel deelnemers zijn op het Kleurhistorisch Platform van 8 oktober 2015 gebundeld over de vraag: “Wat heb ik nodig om een imitatie van een imitatie uit te (laten) voeren?”

 

Alle deelnemers formuleerden binnen kleine gespreksgroepen hun eigen antwoord op de vraag. Daarna zijn de antwoorden binnen die gespreksgroepjes door de deelnemers zelf samengevat. De antwoorden die de groep als belangrijkste ervoer zijn aan het eind van de dag plenair teruggekoppeld en hieronder gebundeld tot een gezamenlijk antwoord, de zogenaamde “essenties”, of basis eisen.

 

Van schilder, restaurator, architect, adviseur tot onderzoeker, allen waren het met elkaar eens dat er vijf basis vereisten zijn om oude , zoals aangetroffen bij restauratieprojecten, opnieuw te kunnen schilderen. Deze werkzaamheden vallen binnen de zogenaamde ‘restauratieladder’ van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) onder ‘vernieuwen’. Vernieuwen staat op de derde trede van de restauratieladder. Op de eerste trede staat het ‘conserveren’, op de tweede staat ‘repareren’. Termen die ERM in de uitvoeringsrichtlijn (URL) Historisch Schilderwerk hanteert voor vernieuwen van schilderwerk zijn o.a. ‘herschilderen’, ‘imiteren’, ‘kopiëren’.

 
De vijf basis eisen zijn hieronder weergegeven, met een toelichting wat nodig is om die vereisten te bereiken.
 

I. Een keten van , opdrachtgeverschap, en vakmanschap

 • Er is een duidelijk stramien nodig, voor zowel overleg en een rol voor restauratiefilosofie.

 

II. Een grotere voor historische

 • door kennisuitwisseling , communicatie
 • door bundeling van historische voorbeelden (referentiemateriaal) met hun technieken

 

III. Een welwillende opdrachtgever

 • die zorgt voor de benodigde tijd en financiën (voor goed onderzoek, samenwerking, overdenken, uitwerking van de juiste materialen en technieken)
 • die vooronderzoek laat doen vooraf aan planvorming
 • die het vakmanschap los houdt van aanbestedingen om het beste resultaat te behalen
 • die verschillende specialisaties samenbrengt (restauratieteam)
 • oog heeft voor de meerwaarde van onderlinge afstemming (vergadering)
 • die voldoende ruimte geeft voor proefstukken

 

IV. Goed onderzoek en goede

 • voor restauratieschilderwerk (= nieuw schilderwerk) altijd eerst vaststellen of de historische imitatie kan worden behouden en hersteld
 • door bundeling van praktijkervaringen
 • die uitgaan van wat het object nodig heeft, wat is de betekenis en samenhang van de imitatie binnen het originele en huidige ontwerp en de andere interieuronderdelen (context)
 • door verschillende specialisaties samen (restauratieteam)
 • door de juiste mensen op de juiste plaats
 • door stroomlijnen van een netwerk (wie moet bij wie zijn?)

 

V. Persoonlijke in

 • respect voor alles
 • besef van het niet weten
 • grenzen bepalen, aangeven wat je niet kunt
 • samenwerken, overleggen, kennis delen
 • advies van andere disciplines vragen
 • anderen de ruimte gunnen; onderling vertrouwen
 • verdiepen in de disciplines van andere betrokkenen
 • zelfbeheersing; jezelf wegcijferen en in de huid kruipen van de vroegere imitator
 • kritisch blijven naar je werk en jezelf blijven ontwikkelen

 
Download de PDF Wat heb je nodig om een imitatie van een imitatie uit te (laten) voeren?
 
Lees meer over de bijeenkomst imiteren van imitaties >>
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *