“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Is deze restauratie goed?”

Socrates_Louvre over Perceptie en Restauratie

Datum: woensdag 18 november 2015

Tijdstip: 10.00 – 16.30 uur

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Tel: 033 421 74 21

Doelgroep: alle erfgoed professionals

Aantal: maximaal 80

Kosten: EUR 50,– (incl. lunch en borrel)

Graag dit bedrag overmaken op bankrekening 56.99.99.707 t.n.v. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort o.v.v naam deelnemer en ‘Socratisch gesprek 18-11-15 P/00606’

Voor deelnemers uit België is de IBAN nr. van de RCE

NL79 RBOS 0569999707 (dat is de letter ‘O’ tussen de B en de S)

Aanmelden: graag via dit formulier

Iedere dag nemen professionals beslissingen over de conservering, preservering en restauratie van objecten in de breedste zin van het woord, zij het museale objecten, delen van monumenten, of gehele monumenten. Er worden soms verhitte discussies gevoerd over welke objecten wel of niet behandeld en tentoongesteld mogen worden. Hoe mag een object behandeld worden en wat is een acceptabel resultaat? Is het object geworden wat het zou moeten zijn? Doet het wat het deed of zou moeten doen? Zie ik in de restauratie wat ik zou moeten (willen) zien?

Dit zijn vragen die door iedereen op een andere wijze worden beantwoord, vanuit de eigen en interpretatie.

Maar wat is een goede interpretatie? Dus wat is een goede restauratie?

Op woensdag 18 november 2015 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoeksbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we aan de hand van case studies onze percepties over de kwaliteit van restauraties.

Socratisch gesprek

Het onderzoeksgesprek wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Deze dialoog wordt door professionals begeleid, die getraind zijn in de van het Socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. Het doel is de deelnemers te helpen om hun eigen perceptie en die van hun gesprekspartners van een “goede” restauratie beter te begrijpen en toe te passen in hun beslissingen over ingrepen in de toekomst. “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.” Kunt u uw eigen blik overstijgen?

Voor beslissers en uitvoerders

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed en beslissingen nemen over restauratie en conservering of dat zelf uitvoeren. Het kan gaan om allerlei cultureel erfgoed: gebouwen, museale objecten en collecties, archeologische vondsten, landschappen, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz.

Voorbeelden uit eigen praktijk

Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldformulier aan te geven of u een case study uit eigen praktijk in wilt brengen. Het gaat dan om beslissingen over ingrepen waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarbij sprake is van een zogenaamd ‘cruciaal moment’. U was het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing of u was betrokken bij een verhitte discussie daarover. Als u een case study wilt inbrengen nemen wij contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken.

Nadere informatie

Bill Wei
b.wei@cultureelerfgoed.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *