Energie Label voor Monumenten en Historische Woningen

Socrates_Louvre

Aankondiging RCE-Symposium

Een Socratische Dialoog over Energielabels voor Monumenten en Historische Woningen: Een lust of een last?

Datum:         woensdag 26 november 2014

Tijdstip:        10.00 – 16.30 uur

Locatie:      Rijksdienst voor het Cultureel
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Tel: 033 421 74 21

www.cultureelerfgoed.nl

Doelgroep:     eigenaren van monumentale en historische woningen; erfgoedprofessionals die met het behoud en verduurzaming van zulke woningen bezig zijn

Aantal:         maximaal 80

Informatie:    Bill Wei b.wei@cultureelerfgoed.nl

Aanmelding:   https://fd7.formdesk.com/archis/enegielabels_26nov14

Kosten:         EUR 50,– (incl. lunch en borrel)

Graag dit bedrag overmaken op bankrekening IBAN nr.  NL79 RBOS 0569999707 (dat is de letter ‘O’ tussen de B en de S) t.n.v. Rijksdienst voor het Cultureel te Amersfoort o.v.v uw naam en ‘Socratisch dialoog 26-11-14 P/00645

De invoering van een energielabel voor woningen – indicatief of verplicht – zorgt al geruime tijd voor discussie in de wereld van het cultureel erfgoed. Moeten monumenten een energielabel krijgen of niet? En zo ja, in welke vorm, op basis van het gebouw en ingebouwde maatregelen zoals nu gebruikelijk is, of op basis van het verbruik?

Op woensdag 26 november 2014 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel een discussiebijeenkomst over energielabels voor monumenten en historische gebouwen, dit in het kader van haar programma Erfgoed. Doel is het inzichtelijk maken van de verschillende meningen over energielabels en de daarachter liggende gedachten over de verduurzaming van monumentale en historische woningen die aan deze meningen ten grondslag liggen.

De discussie wordt gevoerd in de vorm van een Socratische dialoog. De dialoog wordt begeleid door professionals, die getraind zijn in de Socratische methode. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een Socratisch dialoog is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. Het doel is de deelnemers te helpen de eigen en elkaars mening over het energielabel voor monumenten beter te begrijpen en en zo een goede basis te creëren voor verdere discussies en beslissingen over het wel of niet invoeren ervan.

De doelgroep voor deze dialoog omvat eigenaren van monumentale en historische woningen, en professionals die in hun dagelijks werk direct of indirect met het behoud en verduurzaming van onroerend erfgoed bezig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *