Invloed van kleur op de ruimtelijke beleving van de witte rivierkade(s)

Toekomst of verleden (tijd)?

De witte IJsselkade is een van de bekendste en meest gewaardeerde  stadsgezichten van de stad Zutphen. Deze witte kade is echter geen historisch correct beeld. Dat tonen foto’s uit het einde van de 19de eeuw. Toch is het ‘witte beeld’ op verschillende manieren vastgelegd in gemeentelijk beleid. Het is  zelfs uitgangspunt voor de nieuw te bouwen gevelwand aan de linkerzijde van de oude IJsselbrug.

kleur en kleuronderzoek door gemeente

kleur en kleuronderzoek door gemeente

 

 

 

 

 


In hun presentatie op het kleurhistorisch platform van 13 februari 2014 gaan de monumentenadviseurs van Zutphen, Agnes Koster en Hendrik Haafkens eerst kort in op het context vanuit het project ‘Erfgoed en Ruimte’ en daarna op het kleurvraagstuk. Ze tonen ook enkele aansprekende voorbeelden van de laatste tijd.

Zuthpen in ontwikkeling

Aanleiding van het kleurvraagstuk is de nieuwe toegangsweg naar de binnenstad en het project ‘Ruimte voor de Rivier’.

Ten noorden van de spoorlijn, op het voormalige bedrijventerrein ‘De Mars’ ontstaat een geheel nieuwe wijk voor wonen en werken. De ontsluiting van dit gebied wordt tevens een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad van Zutphen en staat ook in een directe verbinding met de “witte” IJsselkade.

Daarnaast is er een groot project gestart in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’. Gecombineerd met de lang gekoesterde wens voor een ‘mooie’ publieke ruimte op de IJsselkade zal het hele gebied opnieuw worden ingericht. De versterking van de waterwering en wellicht ook verhoging van de IJsselkade zijn onderdeel van het project. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is partner in dit project vanuit het programma ‘Erfgoed en Ruimte’.

Het kleurvraagstuk als onderzoeksvraag

Monumentenzorg Zutphen is van mening dat het decor van de IJsselkade, de laat 19e eeuwse bebouwing meer (ruimtelijke) betekenis kan krijgen door kleurnuancering of wijziging op basis van grondig onderzoek. De architectuur van de individuele panden heeft in de huidige situatie zijn kracht door de witte ‘sauslaag’ verloren en is alleen nog sterk door de eenduidig witte uitstraling.

De vraag is echter of het witte IJsselfront ondertussen geen cultuurhistorische waarde heeft gekregen en het herstellen van kleurgebruik afbreuk doet aan deze waardering. Zo wordt bijvoorbeeld in een online artikel zelfs de relatie gelegd tussen Grieks wit en de Zutphense IJsselkade. (de datum 1830 in dit artikel klopt overigens niet, de bebouwing is hoofdzakelijk van na 1855.)

Monumentenzorg Zutphen adviseert op dit moment op ad hoc basis over kleurtoepassing bij panden binnen het van rijkswege beschermd . Onder het motto: ieder pand is uniek en kent zijn eigen kleurgeschiedenis wordt nu iedere kans aangegrepen om bij verbouwingsplannen de kleurhistorie te onderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *