10 jaar Dordtse kleuren – een inspirerend palet?

Itz Wit, Witsen Geel, Engelse Oker, Nachtblauw en Zwarte Dodekop: heeft een grote invloed op hoe de stad wordt beleefd. versterkt ook het karakter van de stad. Zorgvuldige toepassing van vergroot de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de historische stad en haar individuele gebouwen. De Dordtse Kleuren hebben in de loop van 10 jaar de meerwaarde van in de historische binnenstad zichtbaar gemaakt. Tijd voor een tussenbalans.

Wat is het gezicht van Dordrecht na een decennium Dordtse kleuren? Is het principe van de Dordtse over te nemen door andere steden? En wat zijn dan de do’s en dont’s?

Een inspirerend palet

De Onbeschaamde (1650) met schematische weergave van voor en na kleuronderzoekDordrecht was de eerste stad in Nederland die een eigen kleurenwaaier ontwikkelde. Naar aanleiding van enkele opvallend geschilderde panden in de jaren ’90 startte de Stichting de Stad in Dordrecht een werkgroep die onderzoek ging uitvoeren naar de historische kleuren van de Dordtse binnenstad. Zij koos als onderzoeksgebied een van de oudste straten van de stad, de Wijnstraat, omdat hier een prachtige dwarsdoorsnede te zien is van de bouwstijlen van de middeleeuwen tot de 19e eeuw: gotiek, Renaissance, Hollands Classicisme en Lodewijkstijlen. Er kwam een kleurenwaaier met 55 Dordtse kleuren. Achterop elke kleur staat aangegeven in welke periode deze gebruikt werd en op welke onderdelen van een pand de kleur hoort. De waaier sloeg aan, er zijn er duizenden van verkocht. Nog steeds krijgen we bijna wekelijks verzoeken voor verzending. En dat is te zien in de binnenstad: vrijwel alle huizen die in de afgelopen 10 jaar een schilderbeurt hebben gehad, zijn voorzien van Dordtse kleuren.

Van 5 naar 55 kleuren

19e eeuwse gevel en pui geschilderd in paarse DodekopWaar de stad vóór de waaier slechts een paar kleuren kende en bestond uit wit en ‘monumentengroen’, tooit ze zich nu met 55 kleuren. Plus de 11 nieuwe kleuren van de 19e eeuw. Dordtenaren zijn er voortvarend mee en zeer enthousiast mee aan de slag gegaan. Met welk resultaat? Hoe passen de historisch geïnspireerde Dordtse kleuren in de hedendaagse modetinten? En hoe gaat de daarmee om?

Op het gecombineerde Kleur- en bouwhistorisch Platform van 13 februari licht bouwhistoricus Christine Weijs de ervaringen van de gemeente Dordrecht toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *