Aankonding – Socratisch dialoog over Waarde

Een Socratische Dialoog over Waarde:

“Wat is de waarde van een ingreep – en ten koste van wat?”

Datum:       woensdag 27 november 2013
Tijdstip:      10.00 – 16.30 uur

Locatie:     
                   Smallepad 5
                   3811 MG Amersfoort
                   Tel: 033 421 74 21
                   www.cultureelerfgoed.nl

Doelgroep:     alle erfgoed professionals
Aantal:        maximaal 80

Kosten:       EUR 50,– (incl. lunch en borrel)
Graag dit bedrag overmaken op bankrekening 56.99.99.707
t.n.v. te Amersfoort
o.v.v naam deelnemer en ‘Socratisch gesprek 27-11-13 P/00606’


Voor deelnemers uit België is de IBAN nr. van de RCE
NL79 RBOS 0569999707 (dat is de letter ‘O’ tussen de B en de S)

 

Aanmelden:   https://fd7.formdesk.com/archis/Socratische_Dialoog_27_11_13

Informatie:    Bill Wei b.wei@cultureelerfgoed.nl

Iedere dag nemen professionals beslissingen over de conservering, preservering en restauratie van cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord. Wat moet men doen met een archeologische vondst die in de weg staat van een stadsvernieuwingsproject? Welk monument verdient subsidie en welk niet? Mag een bepaald museaal object wel dan niet worden behandeld en tentoongesteld? Hoe gaat men om met het herbestemmen van een bepaalde kerk of het van een deelcollectie van een museum? Welke behandeling mag men op een bepaald object toepassen? Mag men zonnepanelen op een historisch huis plaatsen, en als dat wel mag, hoe en waar?

Bij het beantwoorden van deze en soortgelijke vragen hanteert men een of ander concept vanuit de onservering of restauratie ethiek. Maar uiteindelijk ligt er een van het object door iedere deelnemer aan het beslissingsproces ten grondslag.

Maar wat is waarde? Hoe bepaalt men de waarde van een ingreep? En ten koste van wat?

Op woensdag 27 november 2013 organiseert de Sector Kennis van de een discussie bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we wat onze concepten en percepties van waarde en conservering van cultureel erfgoed ten grondslag liggen.

De discussie wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Het dialoog wordt door professionals begeleid, die getraind zijn in de van het Socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een Socratisch dialoog is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. Het doel is de deelnemers te helpen om het concept van waarde in de context van conservering beter te begrijpen en toe te passen in hun beslissingen over ingrepen.

De doelgroep van het RCE- is de professional uit het hele culturele erfgoed veld, die in hun dagelijks werk direct of indirect mee te maken heeft met het waarderen van cultureel erfgoed, en beslissingen nemen en/of uitvoeren over de restauratie en conservering daarvan, zij het roerend, onroerend, materieel of immaterieel erfgoed. Het gaat om beslissingen rondom allerlei soorten van cultureel erfgoed, historische gebouwen, museale objecten en collecties, archeologische vondsten, landschappen, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz.

Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldingsformulier aan te geven of u bereid bent case studies uit eigen praktijk in te brengen. Vooral gaat het om beslissingen over ingrepen waar u persoonlijk bij betrokken waren en er is sprake van een zogenaamde “hitte-punt” geweest, bijv. u was met de niet eens, er was verhitte discussie over de beslissing, e.d. Wij nemen vervolgens graag contact met u op om uw case studie als aanzet voor het uit te werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *