Vrijwilligersperspectief over fort benoorden Spaarndam

Het zijn vaak vrijwilligers die een fort onderhouden.

waterschade fort benoorden Spaarndam (foto: Z. Ziegelaar, Stichting Krayenhoff)

 
Verslag door Jessica Hensel
 
Z. Ziegelaar is als vrijwilliger werkzaam in het fort benoorden Spaarndam. De vrijwilligers vallen onder de Stichting Krayenhoff, een organisatie tot en bescherming van de bij Spaarndam. Van de ongeveer 50 vrijwilligers is er een harde kern van 10 mensen die zich om het fort bekommert.
 
en vrijwillligers
 
Bij de vrijwilligers speelt de vraag hoe de niet zichtbare schilderingen ontdekt kunnen worden en een rol kunnen spelen in toekomstig gebruik van het fort. Zij zijn betrokken bij het blootleggen (met scalpel) van bepaalde schilderingen.
 
Staat van gebouw en schilderingen
 
Ziegelaar toont met sprekende foto’s dat het fort aan lekkage onderhevig is. Het beton behoort tot  het oudste beton van Nederland. Zowel het beton als de schilderingen worden door het lekwater aangetast. Het vocht maakt de kalklaag poederig en de schilderingen worden weggevaagd. De afwatering raakte verstopt door de uitwerpselen van de grazende geiten en schapen op het dak van het fort.
 
Soorten schilderingen
 
De schilderingen lijken zowel in opdracht gemaakt te zijn als uitingen van verveling te zijn. Met behulp van een plattegrond en de functie van de ruimtes, maakt Ziegelaar van enkele schilderingen de betekenissen duidelijk. In alle ruimtes van het fort zijn lambriseringen teruggevonden, variërend van eenvoudig tot bijzonder met gesjabloneerde randen. De gesjabloneerde randen kennen in elke ruimte een ander kleurgebruik en motief. Deze bevinden zich in de ruimtes die door de hogere militaire rangen werden gebruikt. Zo kunnen de schilderingen worden geplaatst op een plattegrond waarin de functionele inrichting wordt geduid.
 

Het dak van het fort benoorden Spaarndam (foto: Z. Ziegelaar, Stichting Krayenhoff)

 
Deze presentatie was onderdeel van het Verscholen: schilderingen, tekeningen en teksten in militair erfgoed” op 14 februari 2013.
 
Voor de andere presentaties zie: Advies bunkerschildering, geschilderde afwerkingen in forten, klimaatrisico’s in forten en bunkers en schade in beeld.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *