Kleur in en op Boerderijen | een gecombineerd Agrarisch en Kleurhistorisch Platform

RCE analyseert geen bloed in vermeende bloedplamuur op Groningse boerderijHet Jaar van de gaf in oktober 2013 aanleiding voor een Platform over Kleur in en op Boerderijen. Hieronder leest u de inleiding op de middag door drie RCE . Onderaan deze pagina kunt u doorklikken naar de verslagen van de presentaties, zij staan onder het kopje ‘gerelateerd’.

Jaar van de boerderij

Judith Toebast (RCE specialist agrarisch erfgoed) opent de middag en heet iedereen welkom. Zij vraagt aandacht het Boerderijenboek dat in dit jaar van de boerderij is verschenen. Geïnteresseerden voor de platforms, die nog niet in het mailingbestand staan, kunnen zich via de mail opgeven: agrarischerfgoed@cultureelerfgoed.nl en/of kleurhistorie@cultureelerfgoed.nl.

Uitwisselen en vastleggen van kennis

Bernice Crijns (RCE specialist kleur en schilderingen) vervolgt met een toelichting op de rol van de RCE en het platform daarin. De eerste zin van de nieuwe missie van de RCE luidt: “De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat de erfgoedzorg in Nederland beter functioneren” Ook het platform speelt hier op in. Op de platforms wisselt het uitvoerend erfgoedveld informatie en ervaringen uit, vaak op interactieve wijze. Relaties worden aangeknoopt en onderhouden, waardoor informele netwerken ontstaan. Dat is in het belang van een goed functioneren van de erfgoedzorg, juist nu de centrale overheid krimpt en zich herbezint op haar taken. Ieder platform heeft naast overeenkomsten ook een eigen karakter en eigen manier van werken.

Ten behoeve van een continu platform, zijn er op www.Linkedin.com ook online discussiegroepen, zodat er iedere dag kennis kan worden uitgewisseld. Maak er vooral gebruik van als u vragen of ideeën heeft!

Verder informeren de RCE specialisten de mensen in het veld via Tweets op de Twitter-accounts:

  • rce_agrarisch erfgoed
  • rce_kleur

De verslaglegging voor beide platforms verschilt:

  • De verslagen van het Platform Agrarisch Erfgoed zijn als PDF’s terug te vinden op www.cultureelerfgoed.nl onder ‘kennisuitwisseling en onderwijs’.
  • De verslagen van het Kleurhistorisch Platform te lezen zijn op www.collectiewijzer.nl via tab ‘weblogs’ onder ‘verslagen’, waar u als lezer online kunt reageren op de onderwerpen.

 

Actuele thema’s en vragen uit het veld

Dan neemt Mariël Polman (RCE specialist Kleur en Schilderingen) het over. Zij vertelt dat de inhoud van het platform is afgestemd op vragen en onderwerpen die ‘het werkveld’ leven. De programmacommissies informeren actief naar waar u behoefte aan of belangstelling in heeft. Dit geeft een verrijking van de invalshoek op het thema, zoals vandaag met “kleur en boerderijen”.

Polman heeft de gemeente Groningen gevraagd om de eerste presentatie voor hun rekening te nemen. Net als enkele andere gemeenten, is de gemeente Groningen (als vergunningverlener aan monumenteneigenaren) heel actief in het initiëren van kleuronderzoek. Dat levert veel kennis op. Vanuit verleden heeft gemeenteambtenaar Berend Raangs zich altijd ingezet voor terugbrengen van historische kleuren op panden; zoals het Goudkantoortje en de A-kerk. Nu hij met pensioen is zetten Claudia Versloot en Marcel Verkerk dit voort. Hoe geeft de gemeente dit vorm? Zij hebben de mogelijkheid om subsidie te geven voor het uitvoeren van kleurhistorische verkenningen. Eigenaren horen in vroeg stadium dat dit mogelijk is. Een kleurwijziging is vergunningsplichtig. Na het inleveren van een kleurhistorisch rapport met documentatie van het verfarchief, inclusief een kleurvoorstel, vindt overleg met de gemeente plaats. De uiteindelijke keuze wordt door monumentencommissie beoordeeld. De gemeente Groningen heeft nauw contact met de kleuronderzoekers die het onderzoek uitvoeren. Om de kwaliteit te verbeteren komen op initiatief van de gemeente de kleuronderzoekers periodiek samen. Hier vindt kennisuitwisseling plaats. Je bent elkaars concurrent en hebt elkaar gelijktijdig hard nodig. Je kan het niet alleen. Het is leuk en leerzaam om met elkaar over te praten over wat kleuronderzoek is, wat het nodig heeft, hoe rapporten er uit zien, hoe je het onderzoek vertaalt naar de uitvoering van schilderwerk of restauratie. Eens per kwartaal is er een overleg of/en een werkbezoek met gemeente en onderzoekers. De RCE sluit af en toe aan bij deze groep en brengt op die manier expertise in; een nieuwe werkwijze/wijze van adviseren, nu de overheid zich verder terugtrekt.

Onder de gerelateerde berichten kunt u de 5 presentaties nalezen. Of kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het gebundelde verslag (pdf).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *