Recente ontdekking van een Sint Christoffel van circa 1400 in de Sint-Janskerk in Mechelen (Recent discovery of a Saint Christopher in the Saint John Church in Mechelen)

detail muurschildering

Een Nederlandstalige lezing ondersteund met EngelstaligePowerpoint presentatie.* A Dutch paper with English Powerpoint presentation*
Tijdens restauratiewerkzaamheden van de gotische kerk werden fragmenten van een  aangetroffen achter een 18de eeuws orgel. De Vlaamse Overheid, agentschap Onroerend Erfgoed, werd gevraagd nader te doen. Bij het verder  door het conserveringsteam kwamen twee monumentale figuren te voorschijn, samen met architectuurpolychromie en geschilderde stenen consoles. De schilderingen representeren St. Christoffel en St. Joris met de draak. De schilderingen bezitten een grote artistieke kwaliteit. Zij zijn een unieke getuigenis van de schildertraditie uit de periode vóór die van Jan van Eyck. Tijdens de restauratieuitvoering zijn analyses verricht naar de schildertechniek en de gebruikte materialen. Het historisch- en  onderzoek van de schilderingen lijkt het mogelijk te maken om de schilderingen te plaatsen binnen de context van de Bourgondische periode en de artistieke klimaat rond de eeuwwisseling (ca 1400). During restoration works of the gothic church, traces of wall paintings were found behind the 18th century organ. The Flanders Heritage Agency was asked to do further investigation. The Conservation Team started the uncovering of the paintings, and two monumental figures were found, together with architecture polychromy and painted stone consoles. The paintings, representing Saint Christopher and Saint George with the dragon, date back to 1400 and show a great artistic quality. They are a unique testimony of the painting tradition before Jan van Eyck. During conservation work, analyses of the painting technique and the materials were made. The historical and art historical examination of the paintings aims to place them in the context of the Burgundian period and the artistic scenery from that turn of the century.

* Abstract door M. Buyle. Het onderzoek en de restauratie vond plaats onder leiding van M. Buyle en A. Bergmans (beide Vlaams Onroerend erfgoed/Flanders Heritage Agency Brussels). De presentatie vond plaats tijdens de – grotendeels Engelstalige – bijeenkomst ‘Conservation Science on paintings in situ’ op 13 december, gezamenlijk georganiseerd door de Picture Meeting en het Kleurhistorisch Platform (beide RCE). Link naar het gehele programma: http://wp.me/pLSqf-16H

En Francais: Voor een uitgebreid Franstalig artikel klikt u hier: http://ceroart.revues.org/2822

Bezichtiging: Deze schildering is te bezichtigen tijdens een historische stadswandeling http://www.toerismemechelen.be

Nawoord: De keuze voor het blootleggen van een schildering is niet altijd wenselijk. In dit geval viel de keuze op het blootleggen o.a. omdat dit zeer gemakkelijk ging met zeer minimale schade aan de originele schildering. Bij het blootleggen van schilderingen verdwijnt altijd wel iets van het origineel of omdat het aan de overschilderde verflagen hecht of omdat originele verf loslaat van de ondergrond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *