Geintegreerd behang- en kleuronderzoek als antwoord op het waarom van een restauratie

De Rode Kamer van Kasteel Keukenhof als ‘rode draad’

Aankondiging van de lezing op het Kleurhistorisch platform d.d. 13 oktober 2011, gewijd aan het thema ‘Belang van behang’, door drs R. Keppler www.kepplerrestauratie.nl en drs E. Geldhof, Blue Tortoise Conservation http://www.bluetortoiseconservation.com Beide opgeleid als onderzoeker-restaurator historische binnenruimten.

Aankondiging:

Het onderwerp is de restauratie van enkele vertrekken van kasteel Keukenhof. Keppler was gevraagd voor kleuronderzoek, zij heeft Geldhof erbij gevraagd in verband met haar expertise als behangdeskundige. Keppler en Geldhof lichtten toe hoe het gecombineerde behang- en kleuronderzoek bestaande bouwhistorische conclusies in een ander licht gebracht.  De Rode kamer speelde daarin een cruciale rol, omdat met gegevens uit dit vertrek de missende gegevens uit andere vertrekken konden worden begrepen en geinterpreteerd. De onderzoekers hebben deze gegevens vertaald naar een advies wat betreft reconstructiemethode en -technieken voor zowel de behangsels als de kleurafwerking, omdat die zo nauw met elkaar verweven blijken te zijn. ‘Lesson learned’ : als onderzoek plaatsvindt terwijl de al is vastgesteld blijkt inbedding van onderzoeksresultaten die strijdig zijn met die visie niet altijd gemakkelijk.

De vondst van een losse rol op zolder bracht verandering in het restauratieplan van dit vertrek. De rol was overeekomstig met de op de wanden aanwezige bloemenbehang. Het behang bleek nauwelijks verkleurd en het idee ontstond om het bestaande bloemenbehang te behouden. Het behang bleek niet te dateren uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw maar was ca 1923 aangebracht. Het is een blokdruk behangsel van hoge kwaliteit, gebruikt in combinatie met een textiele stoffering gedrukt van dezelfde blokken en afkomstig van de fabriek Paul Dumas. Naast de hoge kwaliteit is het behanghistorisch van belang omdat het uit ca 1923 dateert, ten tijde van een grote herdecoratie en bouwfase in het kasteel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *