Spectrumprocedure 11 – Risicobeheer volledig herzien.

zien we graag als een flexibel document dat meegaat met de tijd. Zo zijn er nieuwe procedures in ontwikkeling en worden de huidige procedures onder de loep genomen. Dit gaat in samenwerking met CollectionsTrust in Engeland, de geestelijk vader van .

Risicobeheer

Eén van de procedures waar we in Nederland intensief mee bezig zijn geweest is de procedure voor risicobeheer. Hanna Pennock, specialist Veilig Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft deze procedure waar nodig gewijzigd en aangevuld.

Er wordt nu dieper ingegaan op het collectiehulpverleningsplan (CHV-plan) en de incidentenregistratie (DICE). Verder is het begrip calamiteitenplan veranderd in integraal veiligheidsplan omdat dit een meer omvattende term is. Over het geheel genomen is de procedure toegankelijker geworden en tegelijk uitgebreider waar nodig. De procedure staat als wiki op Collectiewijzer in de categorie Spectrum. Iedereen wordt uitgenodigd de procedure te bekijken en eventuele opmerkingen en suggesties aan ons door te geven. Dit kan via de LinkedIn-groepen Spectrum-N of Veilig Erfgoed, of via de mail.

Doel

Uiteindelijk zullen de procedures van Spectrum-N afzonderlijk te downloaden zijn en daarom makkelijker aan te passen aan nieuwe inzichten. De nieuwe procedure voor risicobeheer past daar heel goed bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *