Schilderijlijsten in de aanbieding

Het doet 63 lege schilderijlijsten in de aanbieding. Op de herplaatsingsdatabase kan iedereen de lijsten bekijken. Musea hebben eerste keus, wat overblijft zal op een andere manier van de hand gedaan worden.

Deze lijst wordt door het Frans Hals Museum afgestoten, samen met 62 andere.

Lijsten komen in vrijwel elke museale collectie voor. Het Frans Hals Museum is dan ook een van de vele musea die een collectie lege lijsten heeft. Deze collecties zijn niet ontstaan door een actief verzamelbeleid, maar veelal als ‘bijproduct’ van andere activiteiten. Een nieuwe aanwinst heeft een lijst die wat minder in de eigen presentatie past, om een voorbeeld te noemen, en krijgt een nieuwe lijst aangemeten. De oude lijst wordt meestal niet weggedaan en verdwijnt in depot. Daar kunnen goede redenen voor zijn. De lijst is nog bruikbaar voor andere presentaties of de lijst heeft lang deel uitgemaakt van de geschiedenis van het schilderij.

In de loop van tijd groeit zo’n verzameling lege lijsten. Zo heeft de RCE honderden lege lijsten in depot. Dan is het zinvol om je af te vragen of alle lijsten terecht deel uitmaken van de collectie of wellicht beter een andere bestemming kunnen krijgen.

Op 31 mei 2012 vindt de zesde bijeenkomst Schilderijlijsten plaats in het . Op het programma staat onder meer het , en afstoten van schilderijlijsten. We praten met deskundigen die betrokken zijn geweest bij de selectie van de schilderijlijsten van het Frans Hals Museum. Wat zijn ze tegengekomen? Wat waren hun afwegingen om lijsten voor afstoting te ? En vooral: welke argumenten en criteria hadden ze om lijsten juist in te behouden. 

Daarnaast presenteren onderzoekers , en een overzicht van het meteriaaltechnisch onderzoek dat de RCE in de loop van de jaren naar schilderijlijsten heeft gedaan.  

Iedereen is van harte welkom. Deelname is gratis. Meld je aan bij : e.domela@cultureelerfgoed.nl of 070 3073839.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *