Het Virtuele Armando Museum

In 2007 is het Armando Museum in de Elleboogkerk te Amersfoort volledig verwoest in een brand. Sindsdien is werk van de kunstenaar geëxposeerd op andere locaties in Amersfoort. Momenteel is het Armando Museum- bureau voornemens de resterende collectie onder te brengen op het landgoed Oud-Amelisweerd te Bunnik en hier een nieuw museum te openen.

Ook is inmiddels de kunst van en documentatie over Armando verzameld in een Virtueel Armando Museum op het web. Deze verschuiving van directe toegang naar virtuele toegang roept verschillende vragen op; hoe effectief is virtuele toegang ten opzichte van de directe toegang tot het origineel? Hoe beïnvloedt virtuele toegankelijkheid het gebruik, en daarmee het behoud van het origineel? Kan een virtuele versie de rol van een fysiek object overnemen, of leidt virtuele toegankelijkheid juist tot een toenemende vraag naar het origineel?

Door middel van een online enquête probeert RCE in samenwerking met het Armando Museum meer inzicht te verkrijgen in de waarde die de bezoeker toekent aan de collectie van het Virtueel Armando Museum. Ook het in kaart brengen van de (meer) waarde van virtuele roerende goederen ten opzichte van fysieke goederen is van belang.

De website is in september 2011 gelanceerd, en ook de enquête is al meerdere malen ingevuld. Om een representatief beeld te krijgen van de bezoekers van het Virtueel Armando Museum zijn echter meer ingevulde enquêtes gewenst. Vandaar dat RCE opnieuw op een actieve manier mogelijke respondenten oproept mee te werken. Zo worden kunstopleidingen benaderd, CKV docenten, scholieren en studenten. Ook is in verschillende LinkedIn groepen een oproep met een link naar de website en enquête geplaatst.  En ook via dit blog wordt aan wie dit maar wil een oproep gedaan een bijdrage te leveren aan de enquete van het Armando Museum en deze in te vullen.

De komende tijd zal ik jullie via dit blog op de hoogte houden van de vorderingen van dit onderzoek!

Maartje Vos-Swinkels

 

Maartje Vos-Swinkels is als zelfstandige actief in de culturele sector op het gebied van toegankelijkheid van kunst en cultuur. In die hoedanigheid is zij vanaf  2008  bij verschillende projecten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken geweest.  Momenteel werkt zij freelance als programma-assistent Toegankelijkheid bij de Sector Kennis Roerend Erfgoed van de RCE.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *