Loodwitsymposium | Tegenstrijdige regelgeving, contradictio in terminis of kafkaiaanse realiteit

Een samenvatting van de presentatie van ing. B. van Bommel (coördinerend adviseur monumenten Atelier Rijksbouwmeester Rgd, docent en onderzoeker afd ®MIT faculteit Bouwkunde TU Delft) op de Restauratiebeurs 2011. Klik hier voor een overzicht van de overige presentaties.

Van Bommel gaat niet specifiek in op , maar meer op ‘tegenstrijdige regelgeving’ in het algemeen. In juridisch opzicht bestaat er niet zoiets als ‘tegenstrijdige regelgeving’, omdat elke wet (in formele zowel als functionele zin) op zijn eigen onderwerp ziet. Toch werken wetten elkaar in de praktijk soms tegen. Specifiek geformuleerde wetten zijn daarbij sterker dan globaal geformuleerde. De Monumentenwet 1988 is behoorlijk globaal geformuleerd, waardoor meer specifiek geformuleerde regelgeving vaak voorrang krijgt. Denk hierbij aan keukens die aan de voedsel- en warenwet moeten voldoen, aan brandveiligheidseisen, aan arbeidsregelgeving van bewassen van glazen tot en met oplosmiddelhoudende verf en , het Europese verbod op het gebruik van teerhoudende producten, waardoor monumentale schuren niet meer traditioneel onderhouden kunnen worden (enz.). Het is overigens van alle tijden. Dat men in Amsterdam nog maar twee (en een houten kerk) kan terugvinden is het gevolg van stadskeuren.

Van Bommel constateert dat op zichzelf goede regelgeving een ander algemeen belang (i.c. ) in de weg kan zitten. Dan zou een weging van belangen mogelijk moeten zijn. De erfgoedwereld is niet zodanig georganiseerd dat dit soort vooraf worden opgemerkt en bij de wetgever worden ingebracht. Een tegenstrijdig belang komt vaak achteraf aan het licht en soms gerepareerd. Zoals bij oplosmiddelhoudende verf gebeurde door de Rijksdienst voor de , waarmee alleen voor (Van Bommel betreurt dat dit niet voor alle beschermde monumenten geldt). Hij ziet hier een schone taak voor de RCE, die zowel bestaande problemen zou moeten inventariseren om te komen met voorstellen voor een oplossing, als ook pro-actief zou moeten kijken naar in de maak. En de wil daar graag aan meewerken.

Deze presentatie is gebaseerd op het gelijknamige artikel in: Praktijkreeks cultureel erfgoed, afl. 16, nr. 43 (sept. 2011)

Zie ook “Loodwit als . Dodelijk mooi”, in: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, nummer 1, winter 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *