Loodwitsymposium | Is er een toekomst voor toxische materialen zoals loodwit?

Loodwit, is er een toekomst voor toxische materialen zoals loodwit?

Inleiding

Dit is de aankondiging zoals verspreid voor het loodwitsymposium op de Restauratiebeurs 2011. Klik hier voor het programma, met links naar verslagen van de diverse sprekers. Deze verslagen zijn in blogs geplaatst. Uw reactie wordt op prijs gesteld.

Restaureren met en technieken

Bij restauraties is het soms gewenst dat vervanging en aanheling plaatsvinden met dezelfde materialen waarmee in het verleden is gewerkt. Zo passen we zandsteen toe of kwartiersgezaagd wagenschot. Doel is om de karakteristieken van het object zo goed mogelijk vast te houden. Ook de verf waarmee van oudsher werd gewerkt heeft kenmerkende specifieke eigenschappen. Bij restauraties van monumentale interieurs bestaat de wens te schilderen met verf van historische receptuur.

Loodwit is een toxisch doch duurzaam historisch bouwmateriaal

Historische bouwmaterialen zijn vaker toxisch. Loodoxiden zoals menie en loodwit zijn daarvan een voorbeeld. Met name het stof van loodwit vormt een gevaar voor de gezondheid. Loodwit is een pigment dat van oudsher een belangrijk bestanddeel is voor verf. Eeuwenlang zijn lijnolie en loodwitverf samen de basis geweest voor hoogwaardige huis-- en decoratieverf met een zeer grote duurzaamheid. De ARBO-wet- en regelgeving staan het gebruik van in verf gebonden loodwit niet toe. Dat is opmerkelijk, want, niet het in het lijnolie gebonden loodwit vormt het gevaar, maar het stof ervan, dat vrijkomt wanneer de bij een onderhoudsbeurt schrapt, föhnt of schuurt als voorbereiding voor een nieuwe .

Voor- en nadelen van loodwit uiteengezet tijdens de restauratiebeurs

Er zijn in de monumenteninstandhouding situaties waarin het gewenst is om loodwithoudende verf te gebruiken. De vraag is in hoeverre deze wens te realiseren is. Bestaat er in het restauratieveld draagvlak voor het in beperkte gevallen mogen toepassen van loodwit, net zoals het geval is met zandsteen? Graag willen we van gedachten wisselen met betrokken professionals. Tijdens het forum belichten sprekers van diverse beroepsgroepen de voor- en nadelen van het gebruik van loodwit en treden met de aanwezigen in discussie. Kortom hét moment om een mening hierover op te doen òf te geven; als betrokken eigenaar, , aannemer, decoratie- of , of .

Deze middag is een initiatief van de sectie Historisch Binnenruimten van de Vereniging Restauratoren Nederland, de en de sectie Historische Huizen van de Nederlandse Museumvereniging. De doelstelling wordt onderschreven door De Stichting het Nederlands Interieur en de vereniging van Architekten werkzaam in de .

Deze aankondiging vormde voor Bob Witman van de Volkskrant aanleiding voor een interview.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *