Loodwitsymposium | Gebruik van Loodwit: hoe is het nu eigenlijk geregeld in de arbowet

Een samenvatting van de presentatie gegeven door C. Benders (landelijk projectleider Arbeidsinspectie) op de Restauratiebeurs 2011. Klik hier voor verslagen van de overige presentaties.

Hoe is het gebruik van loodwit op dit moment in de wet is geregeld? Op Europees niveau bestaat sinds 2006 de -verordening nr. 1907/2006 artikel 67, titel VIII. Daarin is vastgelegd dat de stoffen en preparaten uit en (loodwit is een ) niet mag worden vervaardigd, in de handel gebracht of gebruikt voor verf.[1] Benders verwijst daarnaast naar het artikel 4.16 B van het huidige .


[1]  Waaruit lijkt op te maken dat andere producten dan verf wel deze stoffen mogen bevatten

discussie met de zaal

Een land kan op nationaal niveau gebruik maakt van een . Het artikel 4.16 B van het huidige Arbeidsbesluit zorgt voor verwarring. Dit artikel lijkt met REACH te komen vervallen, de is hierover minder duidelijk. Binnen twee jaar zal de wet worden herzien. Dit wordt door de aanwezigen in de zaal gezien als een goed moment om met de diverse belangengroepen de belangen van milieu, gezondheid en mee te wegen.

Zie ook “Loodwit als cultureel erfgoed. Dodelijk mooi”, in: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, nummer 1, winter 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *