Interieurplatform over bestuursgebouwen en hun interieurs 18 november

Op 18 november is er weer een “Interieurplatform” bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het platform is voor en door beroepsmatig geïnteresseerden. Het richt zich vooral op professionals in de erfgoedwereld: monumentenambtenaren van gemeenten, provincies en rijk, koepelverenigingen, erfgoedinstellingen, interieurwachters, museumprofessionals en aan het onderwerp gelieerde bedrijven, evenals docenten en (oud-)studenten aan relevante opleidingen.

Programma

Onderwerp: Bestuursgebouwen en hun interieurs

Vanaf 13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.30 uur Welkom door Cees van ’t Veen, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

13.35 uur Welkom door de dagvoorzitter

13.45 uur  De omgang met de interieurs van het Friese Provinciehuis door Dolf van Weezel Errens (beleidsmedewerker Erfgoed, provincie Fryslân)

14.15 uur Het interieur van het Stadhuis van Leiden door Leo Gräper en Martijn Andela (Bureau Monumenten en Archeologie, Gemeente Leiden)

14.45 uur  ‘Speakerscorner’: korte aankondigingen en mededelingen (ca. één minuut p.p.) vanuit de zaal

15.00 uur Pauze

15.30 uur  Een wachtende herbestemming: het gemeubileerde Kropholler raadhuis van Waalwijk door Saskia de Kock (beleidsmedewerker cultuurhistorie, Gemeente Waalwijk)

16.00 uur  De ‘uitdaging’ om interieurensembles te behouden bij afstoting van (rijks)monumenten door Johan de Haan (adviseur monumentenbeleid, Bureau Rijksbouwmeester)

16.30 uur Vragen & discussie  

16.45 uur  Afsluiting

17.00 – 18.00 uur: Borrel

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Deelname is gratis.

U kunt zich aanmelden via het formulier.

Tijdens het platform is er gelegenheid een relevante korte mededeling of oproep te doen.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken, dan kunt u dit van tevoren melden via interieurplatform@cultureelerfgoed.nl.

Meer informatie over het Interieurplatform op: http://www.cultureelerfgoed.nl/node/2212

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *