RCE-Symposium: Restauratie: perceptie, beslissingen en behandelingen

Een Socratische Dialoog
Restauratie: perceptie, beslissingen en behandelingen
Wij doen het in Nederland goed!
Toch?

SocratesIedere dag nemen professionals beslissingen over de restauratie van objecten. Welke objecten mogen wel of niet behandeld en tentoongesteld worden? Hoe wordt een object behandeld en wat is een acceptabel resultaat? Achter deze vragen kunnen zich conflicterende belangen afspelen. Denk aan ethische overwegingen, vereisten rond bruikleenaanvragen of bijvoorbeeld de hectiek rond een tentoonstelling.

Na vele jaren van verhit debat -met als een hoogtepunt de National Gallery Londen ‘cleaning controversy’ in 1947- lijkt het alsof er een langzame maar duidelijke verandering is opgetreden in de manier waarop professionals beslissingen nemen over de restauratie van verschillende soorten objecten. Restauratieopleidingen en museale studies gaan tegenwoordig uit van een integrale benadering. Deze combineert disciplines als restauratie , kunstgeschiedenis en natuurwetenschappen met de aanname dat deze aanpak
in de praktijk leidt tot verantwoorde beslissingen.
Maar is dat zo? Nemen wij hier in Nederland de “juiste” beslissingen? Zijn er zaken die we toch niet durven te vragen, uit te spreken en te bespreken?

Op donderdag 24 november 2011 organiseert de Sector Kennis Roerend Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een discussie bijeenkomst. Daar onderzoeken we of de professional in Nederland “het” inderdaad goed doet, en welke kritische vragen open zijn bij het nemen van restauratie beslissingen.

De discussie wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. De discussie wordt door professionele discussieleiders begeleid, die getraind zijn in de techniek van het Socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken.

De doelgroep van het RCE-symposium is de professional die direct of indirect te maken heeft met het beslissingproces rond de conservering en restauratie van objecten: conservatoren, curatoren, kunsthistorici, museumdirecteuren, natuurwetenschappers en restauratoren.
Het gaat om allerlei soorten objecten, van beelden en schilderijen tot foto’s en installaties, meubelen, papier, plastics en textiel.

Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldingsformulier aan te geven of u bereid bent case studies uit eigen praktijk in te brengen. Wij nemen vervolgens graag contact met u op om uw case study als aanzet voor het symposium uit te werken.

Datum: donderdag 24 november 2011
Tijdstip: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Tel: 033 421 74 21
www.cultureelerfgoed.nl
Doelgroep: collectiebeheerders, conservatoren, curatoren, kunsthistorici, museumdirecteuren, natuurwetenschappers, restauratoren
Aantal: maximaal 80
Kosten: EUR 45,- (incl. lunch en borrel)
Graag dit bedrag overmaken op bankrekening 56.99.99.707 t.n.v. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort o.v.v naam deelnemer
en ‘symposium 24 november 2011’

Aanmelden: http://www.formdesk.com/archis/symposium_24nov2011

Informatie: Bill Wei b.wei@cultureelerfgoed.nl
Angeniet Boeve a.boeve@cultureelerfgoed.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *