4de bijeenkomst Schilderijlijsten in Rijksmuseum Twenthe. Over spiegels, robbellijsten en sociale media.

Deelnemers van de 4de expertmeeting over schilderijlijsten genieten nog even van de zon op het terras van voordat de discussie begint.

 Op 9 juni vond de 4de expertmeeting van het project Schilderijlijsten plaats in Rijksmuseum Twenthe. Deze lokatie was niet zomaar gekozen. We waren daar op uitnodiging van restaurator , die een enthousiast liefhebber en kenner van schilderijlijsten is. Dat probeert ze ook over te dragen aan een breder publiek dan alleen haar collega-experts, want iedereen kan bij het museum een speciale rondleiding schilderijlijsten van haar krijgen.

De bijeenkomsten bestaan altijd uit een update over het project, enkele presentaties over schilderijlijsten, een discussie en, indien mogelijk, een bezoek aan de collectie en depot. Een uitgebreider verslag met lijst van deelnemers is te vinden op Scribd.

social media

De update door projectleider Eric Domela Nieuwenhuis ging dit keer vooral over de social media die in het project worden gebruikt. Voor de berichtgeving werd al gebruik gemaakt van de Collectiewijzer blog, maar nu heeft de werkgroep terminologie de termenlijst ook ingevoerd op de Collectiewijzer wiki. De afbeeldingen van de collectie lege lijsten van de RCE worden geplaatst op de Flickr account van de Collectiewijzer. Er staan inmiddels enkele honderden op. En de bibliografie van het project is grotendeels te vinden op Librarything. Andere platforms voor social media die de projectgroep gebruikt zijn Slideshare en Scribd. Iedereen kan via deze social media het project volgen en een bijdrage leveren.

, assistent conservator bij het Rijksmuseum,  presenteerde haar onderzoek naar spiegel- en schilderijlijsten in de collectie van het Rijksmuseum. Vanouds worden dat als twee aparte categorieen beschouwd. Femke liet zien dat bepaalde lijsten, die het Rijksmuseum van de schenker ontving met een spiegel erin, eerder een familieportret omvatte. Het onderscheid blijkt in de praktijk minder strikt dan in de theorie soms wordt aangehouden. Door archiefonderzoek naar de inventaris van spiegelmaker Philippus Weeber werd ze in haar nieuwe inzicht gesterkt.

Robbellijsten 

Een robbellijst van wordt bekeken door zijn toehoorders.

Robbellijsten zijn een passie van lijstenmaker en – restaurator Jos Stockmans. Als leerling lijstenmaker werd hij er door gegrepen toen zijn baas hem vertelde dat men tegenwoordig niet meer in staat is deze speciale lijsten te maken. Hij is al geruime tijd bezig met onderzoek naar de techniek en de machines waarmee deze lijsten gemaakt kunnen worden. Hij lichte zijn onderzoek toe aan de hand van een verzameling monsters die het gezelschap eigenhandig kon bemonsteren. Naar aanleiding van zijn presentatie is op Librarything een kleine discussie ontstaan over een robbellijst die in 1922 door de Londense firma Ercolani is gemaakt voor een Jan Steen in de collectie van de National Gallery of Victoria, Melbourne.  

methodiek waardering schilderijlijsten

In de discussie na de lunch stond het proefmodel voor een methodiek voor de waardering van roerend erfgoed centraal. Is deze algemene methodiek bruikbaar voor een specifiek gebied als schilderijlijsten? De discussie werd ingeleid door Arjen Kok met een korte powerpointpresentatie, die op Slideshare is geplaatst. In het project zijn enkele workshops gepland, waarin de waardering van schilderijlijsten een belangrijke rol speelt. Als eerste vindt op 12 juli in Rijswijk bij de RCE een workshop plaats, waarbij het proefmodel gebruikt wordt bij een selectieopdracht. Uit de collectie van 750 lege lijsten wil de RCE een keuze maken en de lijsten afstoten die niet voldoen aan de waarden die de RCE relevant acht.

Rondleiding

Tenslotte leidde Gini Kingma het gezelschap rond in de collectie, waar ze bij tal van lijsten toelichting gaf.

Gini Kingma geeft toelichting bij lijst rond het schilderij Galant gezelschap in een landschap van Jean Baptiste Francois Pater (coll Rijksmuseum Amsterdam)

De rondleiding eindigde in het depot. Daar lag ook de nieuwe aanwinst: Boomachtig landschap met een rustende herder bij een zonnig pad en schapen van Thomas . Over social media gesproken, dat heeft het museum heel goed gedaan met hun crowdfunding actie.  

De Gainsborough ligt klaar in depot.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst zal waarschijnlijk plaatsvinden in museum Boijmans Van Beuningen in november 2011. Thema zal onder meer zijn de functie en betekenis van de schilderijlijst bij de inrichting van tentoonstellingen en (nieuwe) vaste opstellingen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Eric Domela Nieuwenhuis door een mail te sturen (e.domela@cultureelerfgoed.nl ) of te bellen naar 070 3073839

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *