Verslag SPECTRUM-N-dag 18 mei

Op woensdag 18 mei vond de SPECTRUMN-N-dag plaats in het hoofdgebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

De dag begon met een officieel onderdeel, het ondertekenen van de gebruikslicentie voor de Nederlandse versie van Spectrum. De licentie werd getekend door de directeur van Collections Trust, Nick Poole en de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Cees van ’t Veen.

Vervolgens ging Nick Poole in op het werk van de Collections Trust, specifiek op de ontwikkeling van Spectrum 4.0 en de toekomst van Spectrum in het algemeen. Hij gaf in zijn vooral het belang van collectiemanagement aan, als de motor van het museum met als kanttekening, dat collectiemanagement nooit een doel op zich is. Maar alles wat musea met de collectie doen, wordt bepaald  door de waarde, dat het heeft voor het publiek.

De tweede spreker was Cecile van der Harten, hoofd van de Afdeling Beeld van het Rijksmuseum, Amsterdam. Zij hield haar over een standaard RMA-kwaliteit voor objectfotografie, dat sinds 2007 door het Rijksmuseum geïmplementeerd is in een workflow, met als eidnresultaat een beeldbank met hoogwaardige objectfoto’s.

Na een korte koffiepauze werd het programma vervolgd door nog twee sprekers.

Een bijzondere spreker was Marleen Huysman, hoogleraar ‘Knowlegde & Organization’ verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij ging in haar over “Kennis is netwerken” in op de vragen: “Wat zijn de kenmerken van kennis? ” ,  “Is kennis te managen?”,  “Hoe is kennis te delen in organisatienetwerken?” De conclusies die zij trok waren: Kennis is onafhankelijk en verspreid in sociale netwerken. Management van kennis is geen tool maar een (veranderend) bewustzijn en het grootste kennismanagement obstakel is niet de kennis en de kenniswerker maar het management zelf.

Tijdens de laatste liet Sandra van Kleef, Registrar Kunstcollecties bij de RCE, de nieuwe Spectrum LinkedIn groep zien op de website Collectiewijzer. Zij besprak daarnaast de mogelijkheden om op Collectiewijzer via een wiki gezamenlijk aan Spectrum procedures te werken (Dit wordt nog verder , nieuwsberichten over Spectrum te bloggen en “best practices” te plaatsen op Scribd.

Na de lunch vond het praktische gedeelte van de SPECTRUM-N-dag plaats.

In de workshopsessie gingen deelnemers met vier casussen aan de slag: “Hoe gaan we om met bulkafstoting?” ; “De nieuwe procedure risicobeheer” ; “Rollen en verantwoordelijkheden als basis voor procedures” ; “De rol van de directeur in collectiemanagement”.

Ook was er tijdens de workshopsessie gelegenheid om Nick Poole vragen te stellen over Spectrum.

De dag werd beëindigd met een bedankje en presentje aan de sprekers door onze dagvoorzitter Michaela Hanssen, sectorhoofd Kunstcollecties bij de RCE.

U kunt hieronder de lezingen nalezen:

SPECTRUM 4.0 – Nick Poole

Foto procedure – Cecile van der Harten

Kennis is netwerken – Marleen Huysman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *