Schilderijlijsten, culturele waarde en sociale media

Donderdag 9 juni vindt in Rijksmuseum Twenthe de 4de discussiebijeenkomst van het RCE lijstenproject plaats. De deelnemers – restauratoren, conservatoren, museologen, registratoren en wie er maar geïnteresseerd is in lijsten – presenteren op deze bijeenkomsten hun onderzoek of restauratieproject, wisselen kennis uit en discussiëren over dit veelzijdige onderwerp. Bij de laatste bijeenkomst op 29 oktober 2010 in Rijswijk (verslag) stond de restauratie van lijsten centraal. Dit keer willen we onder meer van gedachten wisselen over de waardering van lijsten.

Collectie RCE, deelcollectie lege lijsten. Komt deze lijst in aanmerking om afgestoten te worden of heeft de lijst voldoende culturele waarde?

Proefmodel

Eric Domela en zullen het proefmodel voor de waardering van roerend erfgoed presenteren en toelichten. Deze wordt door een RCE projectgroep onder leiding van Tessa Luger ontwikkeld om de waarde van roerend erfgoed op een gestructureerde en uniforme wijze te kunnen vaststellen en beschrijven. De methodiek is voor alle vormen van roerend erfgoed bedoeld. Dus ook voor schilderijlijsten.

Het proefmodel zal worden getest in een in september, als uit de collectie lege schilderijlijsten van de RCE een aantal zal worden geselecteerd om te worden afgestoten. De RCE heeft circa 750 lege lijsten en wil dat aantal terugbrengen. Er is geen kwantitatieve doelstelling, de selectie zal dus via een kwalitatieve toetsing tot stand moeten komen.

In principe zal met het Mauritshuis later in het jaar een tweede worden gedaan om de bruikbaarheid van het model te testen bij de selectie van lijsten die in de collectie worden opgenomen. Erfgoedinspectie heeft het Mauritshuis gevraagd aan te geven welke lijsten tot de collectie behoren en dus meegenomen moeten worden met de inspectie.

Het proefmodel bestaat, kort gezegd, uit twee delen: een waardering op grond van primaire criteria (historische waarden, artistieke waarden, sociale waarden en onderzoekswaarden) en vergelijkende criteria (toestand, ensemble, herkomst, zeldzaamheid, belevingswaarde en bruikbaarheid).

Op 9 juni zal worden gediscussieerd over de bruikbaarheid van dit model en zoveel mogelijk opmerkingen en suggesties worden geïnventariseerd om in de workshops te kunnen gebruiken. Misschien interessant om eens te kijken naar dit model, dat lijstendeskundige Ian Geraghty ontwierp in het kader van zijn proefschrift over schilderijlijsten in de hedendaagse kunst, te vinden op de website van INCCA.

Collectie RCE, deelcollectie lege lijsten. De laatste van de circa 750 lege lijsten in het depot van de RCE.

 

Sociale Media

Het project gaat de komende tijd zich manifesteren in een aantal sociale media,. Deze blog van de Collectiewijzer is daar een van. Maandelijks zal een interessante casus gepresenteerd worden. Daarnaast wordt de gehele collectie lege lijsten van de RCE op Flickr gezet. En in de Collectiewijzer Wiki start een terminologieproject. Er worden circa 250 termen ingevoerd, waaraan iedereen kan bijdragen door de beschrijvingen te maken of aan te vullen. Voor de onderlinge contacten, discussies en mededelingen is een subgroep op LinkedIn gemaakt. De bibliografie is inmiddels te vinden op Librarything als verzameling van de Collectiewijzer. Bij al deze toepassingen hanteren we de term schilderijlijsten als trefwoord of ‘tag’.

Op 9 juni vanzelfsprekend veel meer hierover. Dan wordt ook uitgelegd hoe iedereen aan deze projectuitingen kan meewerken.

En natuurlijk wordt de collectie van het museum bezichtigd met extra aandacht voor de lijsten.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Eric Domela Nieuwenhuis: per email e.domela@cultureelerfgoed.nl of telefonisch 070 3073839

Deelname is kosteloos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *