Friese klokken naar Joure

Staartsschippertjes en kantoortjes, vissers- en ballonvaardersmechaniek: in Museum Joure is vanaf 26 maart een unieke collectie Friese klokken te zien.  De recente aanwinst van het Rijk bevat meer dan 30 klokken, allemaal gemaakt door Friese uurwerkmakers vanaf de 18e eeuw. De verzameling is van grote cultuurhistorische waarde.

Via de kwijtscheldingsregeling (zie hieronder) is het Rijk eigenaar geworden van 32 Friese klokken uit de collectie van de heer Th. S. Otte, een belangrijke verzamelaar van (vrijwel uitsluitend) Friese klokken uit de 18e en 19e eeuw. Deze klokken geven met elkaar een prachtig beeld van de Friese klokkenmakerij uit die periode. Er zijn exemplaren bij uit Leeuwarden, Grouw, Sneek, Heerenveen, Joure en Franeker, ooit bloeiende centra van klokkenmakerij. De meeste klokken zijn gedateerd en in bijna alle gevallen zijn uurwerk- en klokkenmaker bekend.

It Sael
De aanwinst is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in langdurig bruikleen gegeven aan Museum Joure. Daar zijn de klokken helemaal op hun plek, want in ambachtsstad Joure zijn nog vier klokkenmakers actief. De klokken zijn te zien in It Sael, een voormalige kopergieterij, die sinds 1991 onderdeel is van Museum Joure. Het jonge monument is volledig gerenoveerd en biedt nu een expositieruimte en een werkruimte voor een startende ambachtsman of –vrouw. De verzameling omvat onder andere: staande horloges, staartschippertjes, tafelklokken, kantoortjes, kortstaartklokken en staartklokken met verschillende soorten mechaniekjes zoals het bijbelse, vissers- en ballonvaardersmechaniek.

 Kwijtscheldingsregeling
De kwijtscheldingsregeling maakt het mogelijk een deel van de erfbelasting (voorheen: successierecht) te betalen met een kunstobject. De Staat zorgt vervolgens dat het object terechtkomt in een Nederlands museum of bij een universitaire instelling. Het moet gaan om roerende voorwerpen van nationaal, cultureel, wetenschappelijk of kunsthistorisch belang.
De objecten worden administratief opgenomen in de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maar krijgen hun fysieke plek waar ze het best tot hun recht komen. Voor de Friese klokken is dat het Museum Joure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *