Symposium Meesterwerk M/V 14 januari

Meesterwerk M/V
Meesterwerk M/V

Het symposium “Meesterwerk M/V”, dat plaatsvond op vrijdag 14 januari in de Hermitage aan de Amstel, werd georganiseerd ter gelegenheid van de overdracht van het Instituut Collectie Nederland aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tevens markeerde de bijeenkomst het afscheid van Henriette van de Linden als directeur van het ICN. De middag werd bezocht door meer dan 200 genodigden.

Aan de hand van vier stellingen discussieerden erfgoedprofessionals, beleidsmakers en kunstenaars over het van de toekomst: Wie heeft de regie? Wie heeft zicht op het geheel? Welke trends en ontwikkelingen zijn er in de Collectie Nederland? Extra aandachtspunt daarbij was de representatie van vrouwelijke kunstenaars in de collectie.  

De middag was als een soort Lagerhuis opgezet, met voor- en tegenstanders van overheidsbemoeienis bij de vorming van de Collectie Nederland. Het debat stond onder leiding van jurist/schrijver Naema Tahir. Een jury, onder voorzitterschap van Frits Bolkestein, deed na afloop een uitspraak en deelde dit advies aan het eind van de middag met Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra.

De conclusie van de jury naar aanleiding van de discussie luidde ongeveer als volgt: 
De Collectie Nederland is en wordt gevormd door tijd, en samenspel tussen verschillende actoren waaronder de overheid, musea, verzamelaars en publiek. Het is niet de taak van de overheid om te sturen op inhoud. De overheid moet wel als facilitator en regisseur optreden. De huidige Collectie Nederland kent lacunes die kunnen worden opgevuld door vrouwen en overige minderheden zowel in de collectie zelf als in de besturen van de culturele instellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *