eenheid in verscheidenheid

De tijd waarin een instelling als het Gemeentemuseum Den Haag (gM) kon volstaan met één website voor alle online activiteiten is definitief voorbij. In de afgelopen jaren is door het museum een waaier aan zelfstandige websites ontwikkeld. Een deel hiervan is het gevolg van de wens van het museum om zich in verschillende gedaantes te manifesteren. Naast het vertrouwde Gemeentemuseum in het Berlagegebouw ontstonden het Fotomuseum, GeM, Gemak en Escher in het Paleis. Instituten die in meerdere of mindere mate organisatorisch met het gM zijn verstrengeld maar in de buitenwereld als zelfstandige eenheden opereren. Als organisaties met een onafhankelijke identiteit die o.a. in een eigen website wordt uitgedragen.

Ook op het gebied van de collectiepresentatie is gekozen voor een ontwikkeling van meerdere verschijningsvormen. Naast de presentatie van (een deel van) de op de Gemeentemuseum website is gezocht naar een manier om specialistische sites rond kernthema’s van de verzameling te ontwikkelen. Sites die grotendeels maar niet exclusief draaien op de expertise en collectie van het museum en waar het onderwerp centraal staat. Onlangs is als eerste voorbeeld van dit beleid de website www.delftsaardewerk.nl gelanceerd.

Als je de website van het Gemeentemuseum goed bekijkt ontdek je onderdelen die in aanmerkig komen voor afsplitsing en doorontwikkeling vanuit een eigen invalshoek. Er is inmiddels zoveel informatie over educatieve activiteiten dat het begint te wringen in de strakke en beperkte kaders van de site. Het zgn. stadsdelenproject is helemaal een vreemde eend in de bijt en ook bijvoorbeeld de webshop is in potentie een zwaar onderdeel met een eigen logica dat eigenlijk het beste als aparte eenheid verder ontwikkeld kan worden.

Het Gemeentemuseum beseft zich dat met de eigen website(s) niet eenvoudig grote (nieuwe) publieksgroepen zullen worden bereikt. Het is onmogelijk om te concureren met de populariteit van sites als Flickr, YouTube, Marktplaats, Facebook, Wikipedia etc. Sites die in toenemende mate een belangrijke rol in het dagelijkse leven van onze potentiële spelen. Als je je als museum online wilt manifesteren zul je dat ook daar moeten doen waar de massa is. Als de berg niet naar Mohammed komt, zal Mohammed naar de berg moeten gaan. Het Gemeentemuseum heeft in de afgelopen periode een aantal initiatieven ontwikkeld vanuit deze gedachtengang en is inmiddels actief op meerdere zgn. sociale platformen.

Bovenstaande veelzijdige schets toont aan dat de webpresence van het Gemeentemuseum steeds verder versnipperd raakt. Het is een gang van zaken die voortkomt uit de dagelijkse praktijk en een eigen logica volgt. Onvoorspelbare en grillige nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en leiden tot veel ongelijksoortige producten. Het is lastig om een centrale website of portal (centrale website die toegang biedt tot een verzameling deelsites) te bouwen die deze verscheidenheid volkomen omvat en in een eenduidige structuur presenteert. Misschien moet je dat als museum ook niet meer willen en is het verstandiger om je te richten op het zo goed en efficiënt mogelijk ondersteunen van de versnippering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *