Footsteps and Fingerprints

Vorige week is het boek Footsteps and Fingerprints. The Legacy of a Shared History verschenen. Met veel fotomateriaal uit verschillende collecties, foto’s, korte verhalen en statements geeft dit boek een beeld van de erfenis die de contacten tussen Brazilië, Ghana, India, Indonesië, Nederland, Rusland, Sri Lanka, Suriname en Zuid-Afrika de afgelopen 400 jaar hebben opgeleverd. Voorbeelden die getuigen van het gezamenlijke verleden varieren van speciale Hollandse jenever voor de Ghanese markt tot Friese zondagse overjurken van Indiaas katoen, van vestingwerken aan vreemde kusten tot tekeningen, kaarten en brieven in archieven.

Het boek is gemaakt in het kader van de vele projecten die het Nationaal Archief, de RCE en ICN initiëren, begeleiden en uitvoeren onder de noemer Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed. Het boek maakt de rijkdom aan thema’s en collecties zichtbaar van een gedeelde geschiedenis. Deze gedeelde begon  zo’n vier eeuwen geleden toen inwoners van de Republiek der Verenigde Nederlanden naar alle windstreken trokken. Veel van die koloniale en handelsrelaties hebben hun sporen nagelaten, in materiële en immateriële zin. Een groot aantal van deze sporen is bewaard gebleven: in musea en archieven, in het open veld, onderwater of in de stad, in verhalen en in namen. Het verspreiden van kennis, maar ook het behoud van deze erfenis is een belangrijke drijfveer om projecten te initieren en deze publicatie uit te geven.

Op 31 augustus vond tijdens het congres ‘Archives Without Borders’ in het Vredespaleis te Den Haag de presentatie van het boek plaats. Vertegenwoordigers uit Brazilië, Ghana, India, Indonesië, Rusland, Sri Lanka, Suriname en Zuid-Afrika ontvingen de eerste exemplaren van het boek.

Footsteps and fingerprints. The legacy of a shared history is een gezamenlijke uitgave van het Nationaal Archief,  de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en het Instituut Nederland. De uitgave is verkrijgbaar bij uitgeverij Waanders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *