Toegankelijkheid van erfgoed

PlayBKRProgramma Toegankelijkheid en Play Eindhoven

De toegankelijkheid van erfgoed is in veel gevallen een voorwaarde voor de investering in het behoud. Zowel de beslissers, die de budgetten toekennen die voor het behoud nodig zijn, als de burgers, die uiteindelijk het geld op moeten brengen, willen dat goed bereikbaar is en het liefst voor zoveel mogelijk mensen. Publiek zorgt voor aandacht, belangstelling houdt erfgoed levend. Als mensen erfgoed waarderen, zorgen ze voor draagvlak. Onzichtbaar en ontoegankelijk erfgoed is moeilijk te waarderen en kan daarom in de regel niet op een groot maatschappelijk draagvlak rekenen. Musea die jarenlang verbouwen en daadoor hun collectie niet kunnen tonen maken zich terecht zorgen over hun steun in de samenleving.

Toegankelijkheid, waardering en behoud hangen zeer nauw met elkaar samen. Daarom heeft het ICN besloten dat bij een integrale benadering van behoudsvraagstukken ook toegankelijkheid en waardering horen. Beide zijn om die reden als programma in de Onderzoeksagenda opgenomen. Kennis over de toegankelijkheid van cultureel erfgoed is van cruciaal belang voor het museale veld.

Musea hanteren allerlei methodes om hun collectie toegankelijk te maken. Vanouds is het tentoonstellen in een vaste opstelling of een tijdelijke tentoonstelling de manier waarmee dat gebeurt. Het creëren van een open depot is een methode om toegang te verschaffen tot het gedeelte van de collectie dat niet op zaal getoond kan worden. Binnen het programma Toegankelijkheid kijken we daar ook naar. Maar daarnaast wordt ook een nieuwe ontwikkeling op het gebied van toegankelijkheid onderzocht: de virtuele toegankelijkheid. Wat bieden de nieuwe ontwikkelingen op het internet aan mogelijkheden voor musea om hun collectie en kennis te ontsluiten.

Een van de onderzoekt de sociale media en de bijdrage die ze kunnen leveren aan het toegankelijk maken van en kunstwerken. Het project heet Play BKR Eindhoven want het gaat over de collectie kunstwerken die via de BKR in Eindhoven zijn verzameld. Dat zijn waarschijnlijk zo’n 5000 in totaal. En het project heet Play omdat het op een speelse wijze mensen wil betrekken bij het onderzoek. Sociale media, de instrumenten, bieden nieuwe mogelijkheden om de toegankelijkheid van collecties te vergroten. En daarmee het behoud. We willen onderzoeken wat het publiek kan bijdragen aan het behoud van die collectie BKR Eindhoven. Bijvoorbeeld door een foto te uploaden, of een tag er aan toe te voegen. Of door een herinnering aan een kunstenaar op te schrijven. Door mee te doen aan Play BKR Eindhoven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *