Continu congres

tussen oktober 2008 en begin 2010 hebben zich ruim 200 mensen als gebruiker aangemeld bij de Collectiewijzer. Dit Collectiewijzer platform dat in 2008 door het ICN gelanceerd werd, is per 1 juli 2010 vervangen door een geheel nieuw netwerk. In betrekkelijke luwte werd daar al een paar maanden mee geexperimenteerd; wat overigens niet onopgemerkt is gebleven.

Het nieuwe Collectiewijzer netwerk is bedoeld als continu congres voor uitwisseling van onderzoek, kennis en praktijkervaring op het gebied van beheer, behoud en beleid van cultureel erfgoed collecties. Hier kunnen vakgenoten elkaar ontmoeten, vragen stellen en inspireren. U kunt er met collega’s discussiëren over theoretische vraagstukken en ook praktische oplossingen bespreken. Collectiewijzer biedt als open, gemeenschappelijk terrein graag ruimte voor samenwerking tussen vakgenoten van verschillende instellingen, koepels, adviesbureaus, consulenten, het ICN / RCE en andere initiatieven in de cultureel erfgoedsector.

Wat er verdwijnt
Daarmee komt het oude Collectiewijzer platform te vervallen. De content, die onder andere tijdens verschillende contentparties door u werd aangeleverd, is inmiddels ondergebracht op Scribd, een online platform voor publicaties waar Collectiewijzer gebruik van maakt (zie hier ook in de rechterkolom bij ‘Publicaties’). Voor de functionaliteit waarmee gedigitaliseerde erfgoedcollecties doorzocht konden worden, hebben we nu aansluiting gevonden bij Europeana. De basisfunctionaliteit van het Europeana framework is inmiddels door ons geïmplementeerd en uit te proberen op http://collectiewijzer.delving.org/portal/. Daarmee zijn een aantal cruciale onderdelen van het voormalige platform duurzaam geborgd.

Uw account en profielgegevens zullen samen met dit oude platform verdwijnen. Aangezien er heel ander soort netwerk voor in de plaats komt, kunnen we uw gegevens niet simpelweg overzetten. Wel willen we u graag uitnodigen bij -en enthousiast maken voor- Collectiewijzer nieuwe stijl. Als u zoals veel vakgenoten een linkedin profiel heeft, kunt u meelezen en discussiëren op onze Linkedin groep, of abonneren op de RSS feed van ons weblog. U kunt zich aanmelden bij de Collectiewijzer-wiki om daar mee te denken en te schrijven aan vakkenis.

Centrale ‘ontmoetingsplekken’ in het netwerk zijn het weblog, dat vooral als vakblad fungeert, en een wiki die dienst doet als kennisbank en naslagwerk en plek voor samenwerking op gebied van onderzoek. 
Discussies en nieuws worden ook gedeeld via de Linkedin groep en twitter. Maar ook met andere platforms en zeker ook met initiatieven als STEK, Erfgoedwijs en Spectrum wordt intensief samengewerkt, waardoor ze een prominente plek binnen Collectiewijzer krijgen. En vice versa, Collectiewijzer wil niet alles op één platform onderbrengen, maar op ondersteunende wijze verbindingen leggen om zo bestaande initiatieven waar mogelijk te versterken.

Wat vooraf ging
Waarschijnlijk heeft de Collectiewijzer destijds niet geboden waarvoor u kwam. Als platform voor contacten, als kennisbank, overzicht van opleidingen en als zoekfunctionaliteit is de Collectiewijzer in gebreke gebleven. Uiteindelijk kwam er ook vrijwel niemand meer; reden om het bestaande platform stop te zetten. De behoefte aan uitwisseling van kennis én praktijkervaring op gebied van roerend erfgoed collecties (en meer) is echter gebleven.
Er is tegelijkertijd veel kennis aanwezig over beheer en behoud, ontwikkeling, (preventieve) conservering, restauratie, waardering, management en toegankelijk maken van ons cultureel erfgoed. Maar deze kennis is verspreid opgeslagen; in diverse databases, papieren publicaties en in de hoofden van experts. Dagelijks wordt daarbij in de praktijk nieuwe kennis en ervaring opgebouwd.

De ontwikkelingen op internet gaan intussen onverminderd snel. De eerste versie van Collectiewijzer was hierop niet goed toegerust en strandde. Dat was op z’n zachtst gezegd leerzaam.
Na analyse van het bestaande platform (ook de goede kanten!) en verwerken van de kritische suggesties zijn we eind 2009 begonnen aan een herziene versie. Deze kenmerkt zich allereerst door een netwerk-gerichte aanpak; zowel online als offline. Diverse media, platforms en soorten content worden aan elkaar verbonden. Ook een actieve koppeling tussen online en offline aanwezigheid is daarbij van belang.

Wat nu: het zoeken wordt vinden
Sinds 1 april 2010 werkt het ICN onder de noemer Digitale Nederland aan een toekomstgericht vervolg op de collectie-zoekmachine van de Collectiewijzer. Hiertoe wordt op dit moment een nieuwe zoekomgeving gerealiseerd op basis van de open source versie van het Europeana Framework.

De basisfunctionaliteit van het Europeana framework is reeds door ons geïmplementeerd en uit te proberen op http://collectiewijzer.delving.org/portal/ Hier kan op dit moment worden gezocht in de collecties van het ICN, Erfgoed Utrecht, Gelderland, het Historisch Museum Rotterdam en in het Geheugen van Nederland. In de komende maanden wordt verder gewerkt aan de functionaliteit en de uitbreiding van het aantal aangesloten collecties.

Vanaf september 2010 zal het ICN bovendien gaan optreden als ‘nationale aggregator’ binnen het Europeana netwerk. Dit betekent dat via deelname aan de Digitale Nederland ook opname in Europeana een feit kan zijn.

Bent u geinteresseerd in de mogelijkheden van de Digitale Collectie Nederland of wilt u meer weten over de relatie met Europeana, neem dan contact op met Micon Schorsij.

Wat nu: vakkennis en praktijkervaring
Collectiewijzer wil aanwezig zijn waar de vakgenoten zich bevinden; om te luisteren, vragen te stellen en daar waar mogelijk relevantie toe te voegen (kennis, ervaring, onderzoek en praktische tips). Veel gebruikte platforms als Linkedin, Twitter, Delicious en Slideshare worden hierbij actief gekoppeld (dus niet alleen een link, maar directe uitwisseling en inbedding van content). Samen met het weblog en de wiki, die als knooppunt fungeren, biedt dit netwerk plek aan actualiteit, praktijkervaring, vakkennis. Dat biedt ruimte voor diversiteit in soorten informatie en gelaagdheid in het verhaal daarover.

Het weblog signaleert ontwikkelingen en trends, bericht over lopende onderzoeken en kondigt aan. U vindt er wekelijks veel nieuws, actualiteiten, achtergronden en opinie. Daarmee fungeert het weblog als vakblad. Ook is er ruimte voor opinies van gastredacteuren en verslagen van conferenties en seminars. Via het weblog wordt ook informatie van de overige platforms ontsloten. Bij het weblog kunt u zich abonneren op (verschilllende) rss feeds en/of zelf artikelen, evenementen en reacties toevoegen. Voor dat laatste kunt u mailen naar met de redactie.

De Collectiewijzer wiki is de plek voor het vergaren, opbouwen en bewerken van vakkennis, onderzoek en dienst tevens als naslagwerk voor deze kennis. Hier kunnen conservatoren, collectiemanagers, restauratoren en andere specialisten op het gebied van cultureel erfgoed collecties samen kennis opbouwen en verdiepen of vernieuwen.

Publicaties, onderzoeksresultaten en richtlijnen die daaruit voortvloeien zijn te vinden op het online platform Scribd, waar naast tal van (wetenschappelijke) artikelen o.a. de jaargangen van het blad Cr te vinden zijn. Via Slideshare (slideshare.net/collectiewijzer) zijn diverse relevante presentaties en pdf’s te vinden. Op Vimeo zullen video’s verschijnen die cursusmateriaal en stappenplannen toelichten. Ook is het de plek voor een beeldverslag van een restauratie, van een congres, toepassing van een richtlijn of intervieuws met vakspecialisten.

Wat u te bieden hebt
We hopen van harte opnieuw met u een gesprek aan te gaan binnen het nieuwe netwerk, bijvoorbeeld op dit weblog of op de wiki, en misschien bent u ook al aanwezig op Linkedin of twitter. We ontmoeten u graag op de nieuwe Collectiewijzer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *