SPECTRUM gaat verhuizen!

Deze week kreeg ik een goed nieuws bericht van Agnes Vugts – Huis voor de Kunsten Limburg en  Wilbert Helmus, namens de SPECTRUM-werkgroep van LCM en SIMIN:  Op 15 juni 2010 hebben RCE, ICN, de SPECTRUM-werkgroep van LCM en SIMIN en Collections Trust uit Engeland besloten dat SPECTRUM een nieuw ‘huis’ krijgt bij RCE (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Dat zal begin volgend jaar gebeuren, wanneer het ICN onderdeel zal zijn van de RCE. Een en ander zal bekrachtigd worden in een formele samenwerkingsovereenkomst.

De afgelopen jaren heeft het LCM samen met de Erfgoedinspectie en SIMIN van de NMV gezorgd voor totstandkoming en implementatie van SPECTRUM-N, Standaard voor Collectiemanagement in musea. Nu wordt het duurzaam van dit instrument overgedragen.

SPECTRUM is een internationale standaard voor collectiemanagement en een middel om de procedures rond collectiebehoud, beheer, mobiliteit, digitalisering te optimaliseren. De standaard is ontwikkeld en wordt beheerd door Collections Trust in London. In Nederland wordt de standaard inmiddels door steeds meer  erfgoedinstellingen in gebruik genomen. Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft Odette Reydon van Erfgoed Nederland onderzocht waar en op welke wijze SPECTRUM bij kan dragen aan de ontwikkeling van erfgoedorganisaties in het algemeen en die van in het bijzonder.

Het LCM zal de implementatie van SPECTRUM blijven bevorderen via deskundigheidsbevordering, scholing en advies. Ook de SPECTRUM-werkgroep van LCM en SIMIN zal betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling en uitrol. Meepraten over SPECTRUM kan via de Spectrum Ning!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *