Conservering door digitalisering en ontsluiting?

Er wordt in de erfgoedsector verschillend gedacht over conservering. Waar de één denkt aan conserveringstechnieken (pdf) en bijvoorbeeld klimatologische randvoorwaarden voor originele objecten, denkt een ander aan het behouden, met name van de betekenis, door de informatie die het object bevat te digitaliseren en het online of via een studiezaal te ontsluiten.
Op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie is een voorbeeld van de laatste categorie te lezen. Begrijpelijk, daar het bij zo’n organisatie en de daar geldende vraag van de bezoeker toch vaak om de strekking gaat: “wat gebeurde waar en wanneer en met/door wie?
Het eigenlijk object, zoals een (inschrijving in het) bevolkingsregister, trouwboekje, inventarislijst, logboek, of brief dient dan eerder als bron van feitelijke informatie en bewijsstuk, dan als uniek, esthetisch of tot de verbeeelding sprekend object. Hoewel het één het ander niet uitsluit.

Bij het vormt het project ‘Conservering door digitalisering en ontsluiting Collectie en overledenen WO II’ een belangrijke aanvulling op de databases van de Oorlogsgravenstichting. Die stichting heeft overzichten van begravenen op officiële Velden van eer. In die overzichten ontbreken veel individuele graven op willekeurige plekken in Duitsland, al zijn sommige slachtoffers later op zo’n officiële oorlogsbegraafplaats herbegraven. Bij het CBG bevindt zich ook een klein dat betrekking heeft op overleden Nederlanders of oorlogsgraven van Nederlanders die in Duitsland zijn omgekomen. Het bestaat uit 10.684 op naam gestelde persoonskaarten met getuigenissen van lotgenoten die daarover mededelingen hebben gedaan aan het . In de wandelgang worden deze kaarten daarom Rode-Kruis-kaarten genoemd.

Het archief is door het Nederlandse Rode Kruis in de jaren zestig overgedragen aan het CBG. De Rode-Kruis-kaarten zijn in de Centrale catalogus van het CBG te vinden onder “WO II – bronnen”, een categorie waarin ook de zogenaamde Duitse Aktes te vinden zijn. De collectie is met subsidie van Erfgoed van de Oorlog gedigitaliseerd en geïndexeerd op naam en inmiddels via de Digitale studiezaal van het CBG te raadplegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *