Risico's

Foto: Ons' Lieve Heer op Solder

Bij het lopen op een trap denk ik meestal niet aan de risico’s die daaraan kleven, behalve dat ik er af kan vallen. Dat zal anders zijn nu ik weet dat bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder de sleetse trappen aanleiding zijn geweest om een grootschalige risico- uit te voeren, zodat er verantwoord omgegaan kan worden met het bijzondere gebouw en de collectie.

Bij een risico- vraagt men zich steeds weer af: wat is de oorzaak en wat zal het effect zijn op het object of gebouw, welke weg legt het risico af en wat kan eraan gedaan worden om het uit te schakelen? Veel vragen over nog meer onderwerpen. Bij Ons’ Lieve heer op Solder hebben  collega’s Bart Ankersmit en Agnes Brokerhof i.s.m. het Getty Conservation Institute de honderden risico’s die het monument loopt, zoals de invloed van de bezoekers op het binnenklimaat en de fysieke schade, in een risico- geinventariseerd. Onder andere met deze resultaten heeft het ICN Risk Identification Tools opgesteld, die binnenkort in de praktijk worden getest. En over een paar jaar ligt er een handleiding waarin een gebruiksvriendelijke methode wordt aangereikt om risico-analyses uit te voeren.

Het historische huis met de schuilkerk op zolder wordt nu gerestaureerd met de uitkomsten van de risico- in de hand. Het museum is tijdens de restauratie wel open voor publiek. Dat levert ongetwijfeld weer nieuwe risico’s op, maar die zijn waarschijnlijk goed in kaart gebracht en afgewogen!

Bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder verschijnt volgende week een publicatie over het onderzoek: Risico-Analyse. Deze is bij het museum verkrijgbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *