Portal voor (alle) muzikaal erfgoed in Nederland?

Op veel plekken in Nederland bevindt zich een schat aan op het gebied van muziek. Het is echter lastig voor onderzoekers, informatiebemiddelaars en andere geïnteresseerden om te achterhalen wat er zoal is en, als dat al bekend is, waar dat dan te vinden is. Een overkoepelend overzicht bestaat namelijk niet.

In landen om ons heen zijn websites opgezet waar een overzicht gegeven wordt van muzikaal in dat land. Zo bestaat in België de ‘Muziekbank Vlaanderen’ (http://www.muziekbankvlaanderen.be) en in het Verenigd Koninkrijk het Cecilia-project (http://www.cecilia-uk.org).

Het Nederlands Muziek Instituut en Muziek Centrum Nederland onderzoeken nu, in van het Ministerie van OCW, of het haalbaar is een portal/wegwijzer op te zetten naar het muzikaal in Nederland. Deze wegwijzer moet de bezoeker helpen bij het vinden van antwoorden op vragen als:

waar vind ik muziekmanuscripten van de componist Alphons Diepenbrock?
wat is er bewaard van de liefdesbriefjes van Doe Maar, waar zijn die te vinden?
waar kan ik een verzameling historische muziekinstrumenten zien?

De vraag is of de opzet (een centrale database) zoals gekozen in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk nuttig en de meest geëigende is. Zijn er alternatieven denkbaar? Wij houden ons als projectgroep aanbevolen voor alle suggesties!

Voor meer informatie over het project zie: http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/nl/actueel/nieuws/378

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *