Achter de schermen van de kunstwereld

Seven days in the Art World (vertaald als Art. Achter de schermen van de kunstwereld) heet het in 2008 verschenen boek van Sarah Thorton, kunsthistoricus en sociologe van Canadese origine werkzaam in Engeland.

Verdeeld over zeven hoofdstukken, als waren het zeven dagen, laat ze een even groot aantal facetten van de kunstwereld de revue passeren. Het zijn: een veilingavond bij Christies, een les waarin studenten elkaar mogen bekritiseren op het Californian Institute of the Arts, de opening van de in Basel, de kandidaten en de jury van de Turner Prize van de Gallery, een dag op de redactie van Art Forum, een bezoek aan het atelier van de Japanse ‘beeldhouwer’ Takashi Murakami en tot slot de vooravond van de opening van oudste , die van Venetië.
Observerend, licht kritiserend, analyserend, beschrijft ze schijnbaar eenvoudig babbelend hoe ze de zeven ‘dagen’ ondergaat. Toch deed ze gedegen research door literatuuronderzoek en hield ze meer dan 250 interviews naast honderden mensen die ze ‘gewoon’ sprak.
De machtsverhoudingen in de kunstwereld, de persoonsverheerlijking, de mateloze rijkdom, het ivoren torengedrag, ze licht van alles een tipje van de sluier op.

Ik heb het met veel plezier gelezen, hoewel het boek voor mij wat meer ‘goede gossip’ had mogen bevatten. Al had Thornton, door de Daily Telegraph gekenschetst als de ‘hipste academica van Groo-Brittanië’, meer beeldmateriaal mogen publiceren. De omslagfoto van de Nederlandse uitgave, een donkerharige vrouw die aandachtig een werk van Barnett Newman bestudeert, doet vermoeden dat ook de restauratiewereld aan bod komt in een dag. Maar dat is helaas niet waar. De week was vol. Maak uw eigen dag en trek u terug uit de Paas-stress met dit portret van onze collega’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *